Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, η ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων και η καλλιέργεια, τυποποίηση, χοντρικό εμπόριο και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, προστέθηκαν στους δευτερεύοντες σκοπούς της εταιρείας Λιβάνης, με απόφαση της ΕΓΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/1/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

1. Τη θέση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Βάντση ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας καταλαμβάνει ο κ. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού, με την προσθήκη στην παράγραφο 7, κάποιων νέων δευτερευόντων σκοπών. Οι νέοι δευτερεύοντες σκοποί που προστίθενται στην παράγραφο 7 είναι:

Εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων
Ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων
Καλλιέργεια, τυποποίηση, χοντρικό εμπόριο και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων

3. Ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου που θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1) Κουτούπης Ανδρέας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής,

2) Ευτύχιος Δασκαλάκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

3) Ηλέκτρα – Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here