Η Quest Συμμετοχών Α.Ε., σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με δημοσιεύματα περί πιθανού ενδιαφέροντος της “QUEST” για την εξαγορά της Κωτσόβολος”, διευκρινίζει ότι δεν έχει καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση δεσμευτικού χαρακτήρα για την εξαγορά της εν λόγω εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση όπως επανειλημμένα έχει επικοινωνηθεί από τη Διοίκηση της εταιρείας, η “QUEST” στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στρατηγικού της πλάνου, εξετάζει κάθε πιθανή εξέλιξη στις αγορές που δραστηριοποιείται, αναζητώντας ευκαιρίες επέκτασης ή και τυχόν εξαγορές.

Η “QUEST” θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία.