Η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα περί πιθανού ενδιαφέροντος της ΔEΗ για την εξαγορά της «Κωτσόβολος», διευκρινίζει ότι δεν έχει καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση για την εξαγορά της εν λόγω εταιρείας.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για άνοιγμα στην αγορά λιανικής, προσθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, ένας από τους πυλώνες του Στρατηγικού Πλάνου της ΔEΗ, το οποίο παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου το Νοέμβριο του 2021, είναι και ο επαναπροσδιορισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔEΗ, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής της, παρέχοντας νέα προϊόντα και ανταγωνιστικά τιμολόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔEΗ εξετάζει πιθανούς τρόπους για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και συνεργασίες ή/και τυχόν εξαγορές», καταλήγει.