Η Premia ανακοίνωσε ότι στις 28 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 52.0883.332 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Premia: Υπερκαλύφθηκε 1,36 φορές η ΑΜΚ

Η συνολική αποτιμηθείσα αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν στην εταιρεία στο πλάισιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €27.484.787, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς ανέρχονται σε €47.515.213,44 και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 1.673.000, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.4.1 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση τωνεσόδων» του από 9 Ιουλίου 2021 ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας.

Κ. Μαρκάζος, Premia Properties: Η ΑΜΚ και οι στόχοι για ανάπτυξη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here