Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που οι 4 συστημικές τράπεζες της χώρας έχουν να παρουσιάσουν σημαντικά εντυπωσιακά και ουσιαστικά επιτεύγματα στην προσπάθεια εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους και της μείωσης των “κόκκινων δανείων”.

Για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, οι τράπεζες πρέπει να απαλλαγούν από τα “κόκκινα δάνεια” που στερούν πόρους από τη χορήγηση νέων δανείων.

Πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα ασκήθηκαν το 2010 και από την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζικών χορηγήσεων.

Η σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατά πρώτον και των νοικοκυριών κατά δεύτερον, λόγω του αντίξοου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο του λόγου των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων (Δεκέμβριος 2010: 10,4%, Δεκέμβριος 2009: 7,7%).

  • Το 2010 οι συνολικές χορηγήσεις των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις διαμορφώνονταν σε 163 δισ. ευρώ, εκ των οποίων «κόκκινα» ήταν τα 18,8 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 11,5% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Η τάση ήταν στα επιχειρηματικά δάνεια περισσότερο αυξητική από εκείνη του συνολικού μέσου όρου.

  • Το 2016, όταν τα δάνεια σε καθυστέρηση οδηγούνται στην κορύφωσή τους, το σύνολο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώνεται σε 126 δισ. ευρώ, ενώ ως «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια χαρακτηρίζονται περίπου τα μισά, δηλαδή 62 δισ. ευρώ, ποσοστό 49,7%.
  • Στο τέλος το 2017 τα επιχειρηματικά δάνεια εμφανίζονται να είναι 94,4 δισ. ευρώ, τα «κόκκινα» εξ αυτών ήταν 55 δισ. ευρώ, στοιχείο το οποίο οδήγησε το ποσοστό στο
    47,3%.

Η τάση εμφανίζεται μερικώς χαμηλότερη και μέσα στο 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here