Το παράδειγμα της Νηρεύς ακολουθούν -κατά γράμμα- και οι παλαιοί μέτοχοι της Σελόντα, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να λειτουργούν εφεξής συνδυασμένα και από κοινού (en bloc) σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εταιρεία.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τους κ.κ. Ιωάννη Στεφανή, (κάτοχο του 3,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), Βασίλη Στεφανή (ποσοστό 1,59%), Γιάννη Ανδριανόπουλο (ποσοστό 0,45%) και την Linnaeus Capital Partners που κατέχει το 4,04% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνολικά οι παραπάνω μέτοχοι της Σελόντα κατέχουν το 9,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε με αφορμή την γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα» κατά το ποσό των €2.080.415,23 λόγω της απορρόφησης τριών θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και συγκεκριμένα των Ιχθυοτροφεία Καλύμνου, ΝΙΜΟΣ ΑΕ και ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ.

Η παραπάνω απόφαση αυτή συνδέεται με την επικείμενη πώληση των ποσοστών που κατέχουν οι τράπεζες στη Σελόντα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε και ανέδειξε το σχήμα America – Mubadala ως προτιμητέο επενδυτή. Η διαδικασία πώλησης των τραπεζικών συμμετοχών και δανείων στη Σελόντα, όπως και στον Νηρέα, βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται:

 

Οι μέτοχοι της εταιρείας:

  1. Ιωάννης Στεφανής, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 8.635.985 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
  2. Βασίλης Στεφανής, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 3.900.665 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,59% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
  3. Γιάννης Ανδριανόπουλος, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος εμμέσως ή αμέσως 1.093.440 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,45% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
  4. «Linnaeus Capital Partners B.V» μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 9.909.743 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,04% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,

ανακοινώνουν, ότι συμφώνησαν να ενεργήσουν συνδυασμένα και από κοινού (en bloc) σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εταιρεία. Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here