Kέρδη έναντι ζημιών κατέγραψε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της για το Α’ εξάμηνο του 2023.

  • Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε €6,09 εκατ., έναντι ζημιών €2,97 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε €6,03 εκατ.

Ειδικότερα, τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το Α΄ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε κέρδη €7,82 εκατ. έναντι ζημιών €2,64 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κυρίως τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
  • Για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/06/2023 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 24,74% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €30,02 εκατ. ή €8,49 ανά μετοχή στις 30/06/2023.
  • Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 30/06/2023 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 89,89% και τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 5,16%.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -17,26% στις 12/09/2023, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €6,94.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Κλέτσας δήλωσε:

«Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε ανοδική πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2023 με αρωγό τις εκτιμήσεις για τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες εταιρίες, τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα του Τραπεζικού κλάδου καθώς και την προσδοκία για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα καταγραφής κερδών με σκοπό τη διατήρηση της μερισματικής απόδοσης της μετοχής σε υψηλό επίπεδο».