Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 845η/30.5.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Τάκη προς τους μετόχους της εταιρίας «Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «THETIS ΑΕΔΑΚ», κατ’ εφαρμογή της παρ. 1γ) του άρθρου 19 του ν. 4099/2012.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρεία «AΡΝΤΟΥ ΠΡΑΙΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AEΠΕΥ», πρώην «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», για παράβαση διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ν. 3606/2007και των αποφάσεων 1,2,3/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της και λόγω μη ύπαρξης επαρκών και αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας συστημάτων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here