Για αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου JUMBO κατά 6% το τρίμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018, η οποία θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά επηρεάστηκε από τη στασιμότητα στην Ελλάδα, έκανε λόγο η διοίκηση, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρότασή της για διανομή συνολικού μερίσματος 53.063.306,01 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,39 Ευρώ (μικτό)/μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών). Ο Όμιλος έχει ήδη καταβάλει προμέρισμα, από τις 3 Απριλίου 2018, ύψους 23.511.127,13 Ευρώ.

Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 29.552.178,88 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,2172 Ευρώ (μικτό)/μετοχή.
Μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το υπόλοιπο του μερίσματος ανέρχεται σε 0,18462 Ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, μετά τη λήξη της Γ.Σ., «το απόγευμα της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του Ομίλου JUMBO, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν 550 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 82,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των οικονομικών μεγεθών και τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις του Ομίλου.

Kατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018- Σεπτέμβριος 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά +6% περίπου, λόγω της στασιμότητας της Ελλάδας.

Αντίθετα, η Ρουμανία σημείωσε δυναμικό διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 11% και η Κύπρος σημείωσε μονοψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.

Παρότι ο Οκτώβριος παρουσίασε αυξητική τάση λόγω της βελτιωμένης εικόνας των πωλήσεων των καταστημάτων στην Ελλάδα, οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου δεν επιβεβαιώνουν την τάση αυτή.

Η ελληνική αγορά παραμένει γρίφος λόγω των συνεχών απροσδόκητων βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων πότε προς τα πάνω και πότε προς τα κάτω. Λόγω αυτής της ασάφειας ο προϋπολογισμός του Ομίλου, για την τρέχουσα οικονομική χρήση, προβλέπει αύξηση των πωλήσεων μεταξύ +5% και +7%.

Οι μέτοχοι, σε κλίμα ομοφωνίας, επικύρωσαν την πρόταση της διοίκησης, για τη διανομή συνολικού μερίσματος 53.063.306,01 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,39 Ευρώ (μικτό)/μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών).
Ο Όμιλος έχει ήδη καταβάλει προμέρισμα, από τις 3 Απριλίου 2018, ύψους 23.511.127,13 Ευρώ.

Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 29.552.178,88 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,2172 Ευρώ (μικτό)/μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το υπόλοιπο του μερίσματος ανέρχεται σε 0,18462 Ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή.

Αναφορικά με την εξέλιξη δικτύου, στη Ρουμανία λειτούργησε τέλος Σεπτεμβρίου ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στη περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου), ενώ στις 13 Νοεμβρίου αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα ιδιόκτητου καταστήματος στο Bacau (12.900 τ.μ. περίπου). Για τη Ρουμανία έχει προγραμματιστεί η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος μέχρι το τέλος της χρήσης, τον Ιούνιο του 2019.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος μέχρι το τέλος της εταιρικής χρήσης, μετά την πρόσφατη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ των δικαιωμάτων της εταιρείας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here