της Ελενας Ερμείδου 

Ζημιές από την έκρηξη που συνέβη στην Βηρυτό ετοιμάζεται να γράψει η Hannove Re SE, ανακοινώνοντας χτες τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2020.

Κατά 39,3% υποχώρησαν τα καθαρά έσοδα της Γερμανικής αντασφαλιστικής Hannover Re SE στα 402 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η αντασφαλιστική προσέθεσε 380 εκατομμύρια αποθεματικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους για προβλεπόμενες ζημιές που σχετίζονται με τον Covid-19, φτάνοντας συνολικά τα 600 εκατομμύρια. Τα αποθεματικά αυτά έχουν υπολογιστεί έτσι μία και η διάρκεια καθώς και η σφοδρότητα της πανδημίας δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Hannover Re στο 225%, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2020.

Αυξημένη η ζήτηση για αντασφάλειες

Αυξημένα κατά 12,4% είναι τα μεικτά ασφάλιστρα του Ομίλου Hannover Re στα 13,1 δισεκατομμύρια. Με προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες η ανάπτυξη φτάνει στο 12,2%. Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 10,9% στα 10,4 δισεκατομμύρια. Υπό σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η ανάπτυξη φτάνει στο 10,9%.

Σημαντικές ήταν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που άνοιξε η Hannover Re στο κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, ζωής και υγείας το πρώτο εξάμηνο του 2020.  Η αυξημένη ζήτηση για αντασφάλειες εμφανίζεται στις συμβάσεις κατά τη 1η Απριλίου, Ιουνίου και Ιουλίου με σημαντικές διψήφιες βελτιώσεις στα αντασφαλιστικά τιμολόγια, στους όρους και τις προϋποθέσεις

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 46,6% στα 503,5 εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 402,4 ( 662,5) εκατομμύρια. Τα κέρδη ανά μετοχή στα 3,34 (5,49) ευρώ.

Κλάδος Περιουσίας και Ατυχημάτων

Τα μεικτά ασφάλιστρα του κλάδου αυξήθηκαν 16,9% στα 9,2  (7,8 ) δισεκατομμύρια. Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 15,2%  στα  6,9 (6.0), δισεκατομμύρια.

Οι βασικές καθαρές ζημιές στα 737 (140.5) εκατομμύρια, με τις υπερβάλλουσες  κατά τον προϋπολογισμό του εξαμήνου στα  414 εκατομμύρια. Τα αποθεματικά έναντι ζημιών από τον Covid-19 στα 600 εκατομμύρια.

Κλάδος ζωής και υγείας

Τα μεικτά ασφάλιστρα αντασφαλίσεων αυξήθηκαν 3,3% στα 4  (3,8) δισεκατομμύρια. Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 3,5% στα 3,5 (3,4 ) δισεκατομμύρια.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 214,2 (286 ) εκατομμύρια λόγω του  Covid-19 Η συνεισφορά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου συρρικνώθηκε στα 188,4 εκατομμύρια (257,7) εκατομμύρια.

Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων στο 2,7%

Στα ίδια σε γενικές γραμμές επίπεδα παρέμεινε η σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Hannover Re. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2020 τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα 48.8 (47,6) δισεκατομμύρια.

Προοπτικές για το 2020

Παραμένουν οι αβεβαιότητες σχετικά με το ύψος της κερδοφορίας του Ομίλου στην οικονομική χρήση 2020.  Η εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις αναφέρει η Hannover Re. H Hannover Re διατηρεί αμετάβλητη την αναλογία καταβολής μερίσματος μεταξύ 35% – 45% των καθαρών εσόδων του Ομίλου σύμφωνα με τα IFRS. Το κανονικό μέρισμα θα συμπληρωθεί με την πληρωμή ενός ειδικού μερίσματος που υπόκειται στο επίπεδο κεφαλαιοποίησης και καθαρού εισοδήματος του Ομίλου εντός των αναμενόμενων ορίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here