Δημιουργήθηκε θόρυβος, διαδόθηκαν fake news με πολιτική στόχευση. Κάποιοι «πονηροί» και «ειδήμονες ισχυρίστηκαν αλλά και «ψιθύρισαν με νόημα» ότι -δήθεν- μετά την αποχώρηση της Μαριάννας Λάτση και της Consolidated Lamda Holdings (CLH) (η βασική μέτοχος της Lamda Develοpment στην επένδυση στο Ελληνικό), και την πώληση των μετοχών της,  οι Αλέξανδρος Σαμαράς, Μιράντα Ξαφά, o αδελφός του υφυπουργού Ζαββού κ.α. «μπαίνουν στο Ελληνικό» μέσω της εταιρίας Orilina ΑΕΕΑΠ.

Η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ υποχρεώθηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Development, τόσο ως εταιρεία όσο και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

  • «Σε απάντηση των αναληθών, ανακριβών και προσβλητικών δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αφορούν τη δήθεν εμπλοκή της εταιρείας μας στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda Develοpment, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
  • Η εταιρεία ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λειτουργεί δε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».
  • Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Develοpment, ουδέποτε κατείχε ή κατέχει μετοχές της εν λόγω εταιρείας.
  • Το παρόν προσυπογράφεται απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι προσωπικά ούτε κατείχαν ούτε κατέχουν μετοχές της εταιρείας Lamda Develοpment»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here