Μία εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία όοσν αφορά την μέχρι πρότινος αστική ανάπτυξη επιχειρεί να αναπτύξει η Lamda Development , διαμορφώνοντας με διαφορετικούς όρους την αγορά ακινήτων.

Η πρόσφατη συνέργειά της με διεθνώς αναγνωρισμένη κοινοπραξία Mace-Jacobs στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας, στη διασφάλιση της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για αυτούς τους λόγους η Lamda, έχει ήδη προχωρήσει σε εξωστρεφείς κινήσεις με τους καλύτερους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης

Πέραν των ανωτέρων η Lamda στοχεύει

*στην εδραίωση μιας ισχυρότερης εφοδιαστικής αλυσίδας στον κατασκευαστικό κλάδο

*στη στήριξη του στόχο της χώρας για την επαναπροσέλκυση εργαζόμενων και

*στην διευκόλυνση της μετάδοσης γνώσεων.

Έμφαση δίνεται και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνικών στον τομέα των κατασκευών με τη χρήση digital supply chain management (ψηφιακή  διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας) ώστε να μειώσει τις αβεβαιότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση έργων στην αγορά, καθώς και με τη  χρήση μεθόδων Design Manufacture Assemble (σχεδιασμού κατασκευής συναρμολόγησης)   και τυποποίησης της παραγωγής με μεθόδους «εργοστασιακού» τύπου, που βοηθούν  στην αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας και τη μείωση των κινδύνων των εργαζομένων.

Η Lamda Development μέσω της ανάπλασης του Ελληνικού και των έργων που πραγματοποιούνται φιλοδοξεί να εμπλουτίσει τη τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού της χώρας, που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω εκπατρισμού, με προγράμματα μεταφοράς γνώσης από τους διεθνείς συμβούλους. Αυτό θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στον χώρο της εργασίας καθώς και σε συνεργασία με ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγχρόνως θα αναβαθμιστούν οι δεξιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμβούλων ανάπτυξης ακινήτων και των κατασκευαστικών εταιρειών.

Βήματα μπροστά για μια πράσινη αστική ανάπλαση

Βασικός στόχος της αστικής ανάπλασης του Ελληνικού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει είναι να δημιουργηθεί μια πράσινη βιώσιμη έξυπνη πόλη, φιλική προς τον άνθρωπο, με μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδιαδρομών και δρόμους περιπάτου, όπου οι κάτοικοι θα ζουν και θα εργάζονται κάνοντας περιορισμένη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή έξυπνων υποδομών «πράσινης ενέργειας» και υψηλών πρότυπων βιωσιμότητας που θα αποτελέσουν ορόσημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια

Με το έργο στο Ελληνικό η Lamda Development επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής αγοράς ανάπτυξης ακινήτων καθώς κατά την πλήρη λειτουργία του το Ελληνικό, θα προσελκύσει επενδυτές και αγοραστές ακινήτων από όλο τον κόσμο και θα αυξήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη παρόμοιων έργων από επενδυτές κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here