Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 ανακοίνωσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 : Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 : Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 (*)

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here