Το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα, δηλαδή η αξία -σε σταθερές τιμές- του τελικού εγχώριου προϊόντος, ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση για 5ο τρίμηνο στη σειρά το 1ο τρίμηνο 2018. Η τελευταία φορά που η ελληνική οικονομία σημείωσε παρόμοια επίδοση σε ποιοτικούς όρους ήταν το 4ο τρίμηνο 2006, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια πριν την έναρξη της μεγάλης ελληνικής ύφεσης.

Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημάδι ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται της στασιμότητας των τελευταίων ετών. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 1,5% (ή 0,6% σε τριμηνιαία βάση) την περίοδο 4ο τρίμηνο 2016 – 1ο τρίμηνο 2018 από -0,3% (ή 0,0% σε τριμηνιαία βάση) την περίοδο 4ο τρίμηνο 2014 – 4ο τρίμηνο 2016.

Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο τεύχος του δελτίου, η προαναφερθείσα μακροοικονομική επίδοση είναι σχετικά ήπια, δεδομένου 1ον, της μεγάλης ύφεσης των προηγούμενων ετών και 2ον, του υψηλότερου κατά μία ποσοστιαία μονάδα ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζει η Eurobank.

Υπό το πρίσμα της δαπάνης, ο σχετικά ήπιος μέσος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων 5 τριμήνων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επίδοση της ιδιωτικής κατανάλωσης. H ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα ύστερα από την ισχυρή πτώση που σημείωσε το 3ο τρίμηνο 2015 (τραπεζική αργία, έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, δημοψήφισμα και υπογραφή της 3ης δανειακής σύμβασης) ανέκαμψε – όχι πλήρως – το αμέσως επόμενο τρίμηνο και στη συνέχεια παρέμεινε κατά μέσο όρο στάσιμη.

Σε ό,τι αφορά τις 3 βασικές συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: η ιδιωτική κατανάλωση έπειτα από 4 συνεχή τρίμηνα πτωτικής πορείας κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 0,3%.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 2,3% το 1ο τρίμηνο 2018 (1,8% σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας), τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: η ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τις καθαρές εξαγωγές.

Ωστόσο η ύφεση όπως και η ανάκαμψη είναι έννοιες σχετικές. Η προαναφερθείσα μακροοικονομική επίδοση είναι σχετικά ήπια δεδομένου 1ον, της μεγάλης ύφεσης των προηγούμενων ετών και 2ον, του υψηλότερου κατά μια ποσοστιαία μονάδα ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα λόγω των σημαντικών τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία (π.χ. ανεργία, ασφαλιστικό σύστημα, δημόσιο χρέος κ.α.) διαμορφώνεται η ανάγκη για μετάβαση σε ένα υψηλότερο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με αυτό που ακολουθεί η οικονομία της Ελλάδος τα 5 τελευταία τρίμηνα. Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων, η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ενίσχυσης των εξαγωγών αλλά και η σταδιακή ανάκαμψη της κατανάλωσης μέσω της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, τονίζει η Eurobank.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here