Την είσοδο της σε μια νέα εποχή σηματοδοτούν  οι επιδόσεις της Eurobank το εννεάμηνο 2023.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 916 εκ. ευρώ το εννεάμηνο 2023.

 

καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% σε ετήσια βάση έναντι του εννεαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.601εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 92 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,70%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €403εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2023.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1% σε ετήσια βάση έναντι του περυσινού εννεαμήνου σε €2.004εκ.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,5% σε €2.034εκ. το εννεάμηνο 2023.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση στα €673εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα.

Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,6% το εννεάμηνο 2023, από 45,0% το εννεάμηνο 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να διαμορφώνεται σε 33,1%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 71,8% σε ετήσια βάση στα €1.331εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση σε €1.362εκ.το εννεάμηνο 2023.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 31,8% έναντι του εννεαμήνου 2022 σε €255εκ. και αντιστοιχούσαν σε 84 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 85,1% σε €1.077εκ. το εννεάμηνο 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ