Νέο Κανονισμό Λειτουργίας θεσπίζει στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας η διοίκηση Κοντόπουλου.

Στόχος είναι η προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΝΑ, η βελτίωση της λειτουργίας των ίδιων των εταιρειών  και η σωστή ενημέρωση του επενδυτικού κοινό.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 •  Μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού διασποράς από το 15% στο 10%

Παραμένει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των πενήντα επενδυτών με ποσοστό κάτω του 5%, με παράλληλη ωστόσο υποχρέωση διατήρησης του συγκεκριμένου free float σε μόνιμη βάση.

Σύμφωνα με τον CEO της ΕΧΑΕ Γιάννο Κοντόπουλο, πρόθεσή είναι να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες εταιρείες να εισέλθουν στο ΧΑ μέσα από μια χαμηλή ελάχιστη διασπορά, αλλά να ισχύσει μεγαλύτερο free float για τις εταιρείες της Κύριας Αγοράς.

 • Δυνατότητα έκδοσης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπονται από τον κανονισμό, ωστόσο κατά περίπτωση θα εξετάζονται αιτήματα για τήρηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 • Οι βασικοί τους μέτοχοι (με συμμετοχή μεγαλύτερη του 5%) δεν θα μπορούν να ρευστοποιούν πάνω από το 25% του ποσοστού που κατέχουν για έξι μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, εφόσον η εταιρεία είναι ζημιογόνος για δύο συνεχόμενα έτη (σήμερα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για ένα έτος), ή εφ’ όσον το προηγούμενο έτος είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει την υποχρεωτική πρόσληψη συμβούλου κατά την ένταξη στην ΕΝΑ και για δύο ακόμη έτη, ο οποίος θα ελέγχει τις ανακοινώσεις της εταιρείας, το αν διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες ορθής εσωτερικής λειτουργίας.

 • Οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΝΑ θα πρέπει να διοργανώνουν μία τουλάχιστον επενδυτική ημερίδα ανά έτος, να προχωρούν σε μία παρουσίαση το χρόνο, να διατηρούν ιστοσελίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να διαθέτουν υπεύθυνο επενδυτικών σχέσεων και εξυπηρέτησης μετόχων, να έχουν κανονισμό λειτουργίας, να δημοσιεύουν δελτίο τύπου για την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών τους επιδόσεων, να ενημερώνουν για την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, κ.λπ.

Το σχέδιο της διοίκησης του Χρηματιστηρίου προβλέπει τη συγχώνευση των ΕΝΑ STEP από την ΕΝΑ PLUS.

O CEO της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος
 • «Θέλουμε να μετατρέψουμε την Εναλλακτική Αγορά, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκή πρότυπα των SME Growth Markets (υπάρχουν 19 στην Ευρώπη και αντιμετωπίζονται θετικά από το επενδυτικό κοινό).”

Φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της ΕΝΑ, με την κατάσταση να έχει βελτιωθεί δραστικά κατά την τελευταία πενταετία.

Ήδη τρεις εταιρείες (Entersoft, Epsilon Net, Alpha Trust) έχουν ήδη μεταταχθεί στην Κύρια Αγορά και άλλες δύο (Performance Technology και Real Consulting) έχουν ήδη δρομολογήσει την ίδια πορεία.

Η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών της ΕΝΑ έχει αυξηθεί κατά 50,7% φέτος και κατά 208% από το 2019, ενώ ανοδική τάση παρουσιάζει και η αξία των συναλλαγών (21 εκατ. ευρώ το 2019, 105 εκατ. το 2020, 326 εκατ. το 2021, 407 εκατ. πέρυσι και 555 εκατ. ευρώ φέτος).

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, οι μικρομεσαίες εταιρείες αποκομίζουν πολύ σημαντικά οφέλη από την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση με διατήρηση του ελέγχου της διοίκησης.
 • Χαμηλότερο κόστος χρήματος.
 • Αυξημένη αναγνωρισιμότητα και μεγαλύτερο κύρος για την εταιρεία.
 • Σταδιακή ανάπτυξη οργανωτικής δομής και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Διευκολύνεται η επιβράβευση του προσωπικού και των στελεχών.
 • Εξασφαλίζεται διαρκής και διαφανής αποτίμηση.
 • Διευκολύνονται οι εξαγορές (με διάθεση μετοχών) και οι απορροφήσεις άλλων επιχειρήσεων.
 • Υπάρχει δυνατότητα μερικής ρευστοποίησης των θέσεων των παλαιών μετόχων.