Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λειτουργική κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων (EBITDA):

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο 2019 (%) μεταβολή
The Mall Athens 6,3 7,5 -16,0 %
Mediterranean Cosmos 4,1 4,6  -10,9 %
Golden Hall 4,1 4,5  -8,9 %
Retail EBITDA 14,5 16,6  -12,7 %

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δίμηνη Περίοδος)

(ποσά σε € χιλ.) Φεβρουάριος YTD 2020 Φεβρουάριος YTD 2019 (%) μεταβολή
The Mall Athens 35.989 36.780 -2,2%
Mediterranean Cosmos 28.087 26.163 7,4%
Golden Hall 27.386 24.869 10,1%
Κύκλος Εργασιών 91.467   87.812   4,2%

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ. ως ακολούθως:

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο  2019 (%) μεταβολή
EBITDAαπό συνήθεις δραστηριότητες 11,6 14,1  – 17,7%
Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων -12,8  
Επίδραση απόκτησης Μαρίνας Φλοίσβου 8,5
Έξοδα έργου Ελληνικού -1,2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA 6,1 14,1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2020 α΄ τρίμηνο  2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA 6,1 14,1
Καθαροί Τόκοι -6,6 -6,6
Αποσβέσεις -0,7 -0,2
Φόροι 1,7 -2,9
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,8 -1,5
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 1,2 2,9

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε €1.154,7 εκατ. (€6,53 ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από €1.155,0 εκατ. την 31/12/2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here