Κέρδη μετά φόρων 59,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Ελληνική Τράπεζα.

Παράλληλα, στα αποτελέσματα καταγράφεται ισχυρή Κεφαλαιακή θέση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,5% τον και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,0%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Άλλα βασικά στοιχεία: 

• Κέρδος πριν από τις προβλέψεις για την 2η τριμηνία 2019 στα €33,8 εκατ. και κέρδος μετά την φορολογία για την 2η τριμηνία στα €44,2 εκατ.

• Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνίας του 2019 ανήλθαν στα €387,6 εκατ.

•  Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,0% στις 30 Ιουνίου 2019, (ή 52,9% συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2)

• O Δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 84,2%

•    Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 65,1%

  • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 585% – Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,9% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων
  • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,0%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here