Νέα συμπληρωματική εκκαθάριση εισφορών θα διενεργείται στις περιπτώσεις των μη μισθωτών που υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση για το 2016 εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εισφορών 2017 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και έχει κλείσει και το 5μηνο των δόσεωνχρεωστικού υπολοίπου. Ο ασφαλισμένος που υποβάλλει τροποποιητική προκειμένου να δηλώσει επιπλέον εισόδημα θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το νέο χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι το τέλος του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκε η νέα εκκαθάριση.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει πάγιο σύστημα αντιμετώπισης των μεταβολών σε εισοδηματικά και ασφαλιστικά στοιχεία, επανυπολογισμού των εισφορών και τροποποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Αποτέλεσμα νέας εκκαθάρισης: χρεωστικό υπόλοιπο. Αν το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν:

α) χρεωστικό αλλά μικρότερου ύψους, το ποσό της διαφοράς κατανέμεται ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής (εφόσον η καταβολή δόσεων είναι σε εξέλιξη), διαφορετικά αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η νέα εκκαθάριση.

β) χρεωστικό μεγαλύτερου ύψους, αναπροσαρμόζονται όλες οι δόσεις οφειλής, και τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με επόμενες εισφορές.

γ) μηδενικό, το ποσό της οφειλής κατανέμεται ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής, διαφορετικά αναζητείται εφάπαξ.

δ) πιστωτικό που δεν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, τότε αυτό διαγράφεται. Το νέο χρεωστικό υπόλοιπο κατανέμεται ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής, διαφορετικά αναζητείται εφάπαξ.

ε) πιστωτικό που έχει επιστραφεί. Τότε αν το νέο χρεωστικό είναι μικρότερο ή ίσο του επιστραφέντος αρχικού υπολοίπου, το νέο χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται εφάπαξ. Αν είναι μεγαλύτερο του επιστραφέντος αρχικού πιστωτικού υπόλοιπου, το νέο χρεωστικό υπόλοιπο και μέχρι του ποσού του αρχικού πιστωτικού υπολοίπου αναζητείται εφάπαξ και η διαφορά κατανέμεται ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής, διαφορετικά αναζητείται εφάπαξ.

στ) πιστωτικό υπόλοιπο που έχει συμψηφιστεί. Τότε το νέο χρεωστικό υπόλοιπο κατανέμεται ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής, διαφορετικά αναζητείται εφάπαξ.

2. Αποτέλεσμα νέας εκκαθάρισης: μηδενικό υπόλοιπο. Αν το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν:

α) χρεωστικό, τυχόν δόσεις οφειλής μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

β) πιστωτικό. Εάν δεν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, διαγράφεται. Εάν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, δεν αναζητείται καθώς λόγω της επιστροφής του ποσού, το μηδενικό υπόλοιπο έχει ήδη επιτευχθεί.

3. Αποτέλεσμα νέας εκκαθάρισης: πιστωτικό υπόλοιπο. Αν το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης ήταν:

α) χρεωστικό, τυχόν δόσεις οφειλής μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, καθώς και το νέο πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφίζονται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

β) μηδενικό, το νέο πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

γ) πιστωτικό, τότε εάν το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο δεν έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται το νέο πιστωτικό υπόλοιπο. Εάν το αρχικό έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί, το νέο υπόλοιπο επιστρέφεται ή συμψηφίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική επιλογή του ασφαλισμένου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here