Αναρτήθηκαν οι προδημοσιεύσεις των δύο δράσεων «Επιχειρηματική Έναρξη» και «Τουριστική Έναρξη» για την ενίσχυση των νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ.

Η δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ είναι προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ και η δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων είναι προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται σε περίπου 30 ημέρες από σήμερα, ενώ η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να διαρκέσει περίπου 30 ημέρες, αν και η ακριβής περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης θα οριστεί στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων θα είναι αυστηρά 24 μήνες, χωρίς οποιαδήποτε παράταση. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης, ενώ η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει δωδεκάμηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 έως 400.000 ευρώ και η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10% αν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Ακόμη μπορεί να αυξηθεί κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δηλαδή το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 180.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 200.000 ευρώ αν δημιουργείται τουλάχιστον μια θέση εργασίας. Αν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη, πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και δημιουργείται και θέση εργασίας, το μέγιστο ποσό επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 240.000 ευρώ (το 60% των 400.000 ευρώ).

prodhmosieysh_epixeirhmatikh_enarxh

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Από τη δράση εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 αστέρων και δυναμικότητας τουλάχιστον 12 κλινών, ενώ τα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να είναι κατηγορίας 4 κλειδιών και άνω και πάλι να έχουν τουλάχιστον 12 κλίνες. Τα κάμπινγκ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 αστεριών, ενώ επιλέξιμα είναι και τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα ενός παραδοσιακών οικισμών. Οι επιχειρήσεις επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρεις κατοικίες. Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ και η επιχορήγηση θα ανέρχεται και εδώ σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Και σε αυτή τη δράση το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση.

Δηλαδή το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 180.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 200.000 ευρώ αν καλύπτεται το κριτήριο θέσεων εργασίας. Αν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη, πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και καλύπτονται και θέσεις εργασίας, το μέγιστο ποσό επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 240.000 ευρώ (το 60% των 400.000 ευρώ).

prodhmosieysh_touristikh_enarxh-1 (1)

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

Και στις δύο δράσεις οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

Και στις δύο δράσεις οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Τεχνικές Μελέτες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πρόσκληση με αυστηρές προϋποθέσεις

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και στις δύο δράσεις θα γίνει με τη μέθοδο της «Συγκριτικής Αξιολόγησης», το οποίο σημαίνει πως οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν και θα επιδοτούνται κατά σειρά αυτές με την καλύτερη βαθμολογία μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται παρά κάτω, αλλά πριν καν ξεκινήσει η βαθμολόγηση τα σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου (ιδιοκτησία ακινήτων, κατάλληλες χρήσεις γης, άδειες δόμησης κλπ) και αφετέρου με την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων (εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

• Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

• Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

• Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

• Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη

• Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

• Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Επίσης, δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης, δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σσε άλλη περιφέρεια. δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση και στα οποία, ενδεικτικά, δύνανται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

· η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

· η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων

· η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του

· η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

· η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ