Με την απόφαση 355/2019 το ΣτΕ, δικαίωσε προμηθευτές που είχαν καταβάλει και αποδώσει ΦΠΑ στο Δημόσιο για ποσά τιμολογίων που δεν εισέπραξαν ποτέ από τον Μαρινόπουλο.

Έτσι, πλέον θεωρείται πως είναι δυνατόν να επιστραφεί ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαστική επικύρωση συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης για διαγραφή χρεών, που συμπεριλαμβάνει ποσά ΦΠΑ που είχαν αποδοθεί στο Δημόσιο, ενώ δεν είχαν καταβληθεί στον προμηθευτή.

Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε επί της πιλοτικής δικής για την ανάκτηση ΦΠΑ σε περίπτωση διαγραφής μέρους απαίτησης λόγω υπαγωγής στις διατάξεις περί εξυγίανσης. Το δικαστήριο δέχθηκε τη μείωση της βάσης επιβολής του φόρου σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον αντισυμβαλλόμενό του στο πλαίσιο ερμηνείας του κώδικα ΦΠΑ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την επιφύλαξη της προσφεύγουσας εταιρείας και ανέπεμψε την υπόθεση στην εφορία, ώστε να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου απ’ αυτήν ποσού ΦΠΑ και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here