Το ταξίδι του ευρωπαϊκού έργου DigInTraCE, με συντονιστή το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και συμμετοχή ακόμη 6 εταίρων από την Ελλάδα, ξεκίνησε στην Αθήνα

Το έργο DigInTraCE, με στόχο την προώθηση της κυκλικότητας και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών μέσω της μείωσης των απορριμμάτων και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών, ξεκίνησε πρόσφατα με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων να πραγματοποιείται στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα. Το έργο συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ.

Η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Δρ. Α. Αμδίτη, Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ και συντονιστή του έργου, ενώ ακολούθησε παρουσίαση από την εκπρόσωπο του Εκτελεστικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HaDEA) και Project Officer του έργου, Suzana Xara, και συνεχίστηκε με παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εταίρων στις δραστηριότητες του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Η κοινοπραξία DigInTraCE περιλαμβάνει 22 οργανισμούς από 6 μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων 7 οργανισμούς από την Ελλάδα, και 1 συνδεδεμένη χώρα (8 Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Τεχνολογικούς Οργανισμούς, 6 Βιομηχανικούς εταίρους, 3 παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας, 1 Οργανισμό Τυποποίησης, 2 Οργανισμούς Πιστοποίησης και 2 πρωτοπόρες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις). Το έργο έχει διάρκεια 4 έτη και έχει προϋπολογισμό 7,6 εκατ. €.

Οι βιομηχανίες επεξεργασίας εργάζονται για να βρουν λύσεις για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών και την προώθηση της κυκλικότητας μέσω της μείωσης των απορριμμάτων και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών. Το DigInTraCE θα χρησιμοποιήσει καινοτόμες τεχνικές παρακολούθησης, ανίχνευσης και ταξινόμησης για την ανάπτυξη μιας κοινής πολυλειτουργικής και διαλειτουργικής πλατφόρμας αποκεντρωμένης Ιχνηλασιμότητας για την πλήρη παρακολούθηση υλικών και προϊόντων. Το έργο θα αναπτύξει επίσης δυναμικά ενημερωμένα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων (Digital Product Passports) που υποστηρίζουν πιστοποίηση, επικύρωση ποιότητας, μηχανισμούς λήψης αποφάσεων βάσει τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της διαδικασίας και του κύκλου ζωής, επαναχρησιμοποίησης και αναβάθμισης για βελτιωμένη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών. Το DigInTraCE θα επικεντρωθεί προϊόντα τεχνητής ξυλείας και έπιπλα, ξύλο και χαρτοπολτό και χαρτί, πλαστικά μέρη από εξοπλισμό ΤΠΕ και την αυτοκινητοβιομηχανία, πολυμερή και υφάσματα.

«Βασιζόμενοι σε ένα ολιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση των κυκλικών αλυσίδων αξίας, στο DiginTraCE, καινοτόμοι, και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μηχανισμοί ανίχνευσης και ταξινόμησης νέων τεχνολογιών θα επιτρέψουν την ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων για τα υλικά και θα οδηγήσουν σε βελτιστοποιημένες δευτερεύουσες χρήσεις. Φιλοδοξώντας να προωθήσουμε την κυκλικότητα και τη μείωση των απορριμμάτων παρέχοντας μια κοινή πολυλειτουργική και διαλειτουργική πλατφόρμα που εντοπίζει, ταξινομεί και ενημερώνει δυναμικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές αλυσίδες αξίας, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», αναφέρει ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ και συντονιστή του έργου.

Δείτε ποιος είναι ο ρόλος των εταίρων από την Ελλάδα:

ΕΠΙΣΕΥ

Το ΕΠΙΣΕΥ θα ενεργήσει ως συντονιστής του έργου και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του έργου, τη διάδοση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη της κοινής πολυλειτουργικής και διαλειτουργικής πλατφόρμας αποκεντρωμένης ιχνηλασιμότητας για την πλήρη παρακολούθηση υλικών και προϊόντων και των ψηφιακών εργαλείων.

ΕΜΠ

Το ΕΜΠ θα ενεργήσει ως συντονιστής της μελέτης περίπτωσης που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και αφορά στην ανάπτυξη σύνθετων υλικών με βάση το ξύλο, θα είναι υπεύθυνο για την ανάκτηση πρωτεϊνών από γεωργικά παραπροϊόντα, που θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία ρητινών, ενώ θα συμμετέχει στην αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων όλων των μελετών περίπτωσης.

MERIT CONSULTING HOUSE

Η εταιρεία MERIT CONSULTING HOUSE, με εμπειρία σε ζητήματα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στους τομείς εξοικονόμησης της ενέργειας, βιομηχανίας, κυκλικής οικονομίας και μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, θα συνεισφέρει ως συντονιστής των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και στην διευθέτηση ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων.

Hypertech

Στο έργο DigInTraCE η Hypertech SA, και συγκεκριμένα το τμήμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της εταιρείας, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή εργαλειοθήκης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η οποία θα ενσωματωθεί στην αποκεντρωμένη πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου.

CHIMAR HELLAS AE

H CHIMAR θα αναπτύξει τεχνολογία σύνθεσης βιογενών συγκολλητικών ρητινών, που θα είναι κατάλληλες για την παραγωγή προϊόντων τεχνητής ξυλείας (π.χ. κόντρα πλακέ), αξιοποιώντας δευτερογενείς πρώτες ύλες από την κατεργασία παραπροϊόντων ελαιούχων φυτών (όπως πρωτεΐνες από ελαιοκράμβη). Επίσης θα αναπτύξει και θα παράξει πιλοτικά μοριοσανίδες, αντικαθιστώντας τα ξυλοτεμαχίδια φρέσκου ξύλου με εκείνα που θα προκύψουν από την ανακύκλωση παραπροϊόντων της ξυλοβιομηχανίας Menexes.

Agroinvest

Η Agroinvest s.a. είναι μια ελληνική βιομηχανική εταιρεία με δραστηριότητες στους τομείς της αγροτικής βιομηχανίας, των τροφίμων και της βιοενέργειας και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα βιώσιμα τρόφιμα και καύσιμα. Στo πλαίσιo του DigInTraCE η Agroinvest θα παρέχει γεωργικά υποπροϊόντα από καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων.

Menexes

Η εταιρεία Menexes θα παράσχει την πρώτη ύλη στην έρευνα, δηλαδή τα παραπροϊόντα της παραγωγικής της διαδικασίας, συμβουλευτική ως προς τις ιδιότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής τα προϊόντα ξυλείας που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του έργου.

Ας χαράξουμε το μονοπάτι προς τη βιωσιμότητα με το DigInTraCE!

Οι εταίροι του έργου DigInTraCE

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), UST Global (UST), Fundacion CIRCE, Centro Centro De Investigacion de Recursos Y Consumos Energeticos (CIRCE), Fonden Dansk Standard (DS), IRIS Technology Solutions, Sociedad Limitada (IRIS), Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY (VTT), Merit Consulting House PC (MERIT), Hypertech SA (HTECH), CHIMAR HELLAS AE (CHIMAR), Agroinvest (AGRST) Menexes S.A. (MXS), TECNALIA Research & Innovation (TCNL) and Tecnalia Certification (TCNLCERT), ASTIGARRAGA KIT LINE (ASTI), Centexbel (CTB), Sioen Industries (SIOEN), DGS S.p.A., SIGIT Societa Italiana Gomma Industriale Torino – SPA (SIGIT), Università degli Studi dell’Aquila (UVQ), European Plastics Converters (EUPC), Brunel University London (UBRUN)

Ακολουθήστε το DigInTraCE στο LinkedIn https://www.linkedin.com/company/digintrace/

και στο Twitter https://twitter.com/digintrace

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here