Η DGTAL, η πρώτη εταιρεία Software-as-a-Service στην Ευρώπη που αποκωδικοποιεί και επεξεργάζεται μη δομημένα ασφαλιστικά δεδομένα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και η κορυφαία εταιρεία run-off στην Ευρώπη DARAG, ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή τριετούς συνεργασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει παλαιότερα και μελλοντικά χαρτοφυλάκια ζημιών.  

Το DRILLER θα επιτρέψει στην DARAG να αξιολογεί τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια πολύ ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, παρέχοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αποτίμηση τους και στον διακανονισμό των αποζημιώσεων. Εστιάζοντας στον ασφαλιστικό κλάδο και έχοντας ξεκινήσει πριν από τρία χρόνια, η DGTAL έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή Large Language μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (LLM), όπως το GPT, στον συγκεκριμένο κλάδο. Η DGTAL έχει ιδρυθεί από στελέχη με μακρά πορεία στους κλάδους της τεχνολογίας και της ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί φυσική επιλογή για την DARAG, την πρωτοπόρο, κορυφαία εταιρεία run-off στην Ευρώπη.

Απαράμιλλη ορατότητα χαρτοφυλακίων ζημιών με digital audits 

Το DRILLER μετατρέπει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ζημιές σε ψηφιακή μορφή, κατανοεί τους τύπους εγγράφων και το περιεχόμενο τους, προσδιορίζει τους αντισυμβαλλόμενους και άλλες γενικότερες πληροφορίες (entity recognition), καθώς και εντοπίζει, εξάγει και αναλύει τα βασικά θέματα (topic/data extraction and classification) που αφορούν τη ζημιά.

Για μια εταιρεία run-off όπως η DARAG, η διαχείριση των ζημιών βρίσκεται στον πυρήνα του αντικειμένου της και η ενσωμάτωση ενός νέου χαρτοφυλακίου αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Για δεκαετίες, τα χαρτοφυλάκια αξιολογούνταν με βάση τις συνήθως ανεπαρκείς πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες σε δομημένη μορφή. Το DRILLER ξεκλειδώνει απαράμιλλη ορατότητα και διαφάνεια ολόκληρου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια του due diligence, του onboarding και των ελέγχων, αλλά και κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής διακανονισμού. Η διαδικασία ελέγχου για την ενσωμάτωση και την ταξινόμηση των ζημιών διαρκεί πλέον μερικές ώρες, αντί για εβδομάδες και επιτρέπει προληπτική διαχείριση των απαιτήσεων και ταχύτερο διακανονισμό. Επιπλέον, το DRILLER μπορεί να εκτελεί ελέγχους ποιότητας, να καθαρίζει και να φιλτράρει τον σωστό τύπο δεδομένων που πρέπει να ενσωματωθούν, κάτι που μέχρι στιγμής αποτελεί τη βασική επιχειρησιακή πρόκληση για τις εταιρείες run-off. To DRILLER παρέχει γρήγορη και εύκολη δημιουργία κανονιστικών εκθέσεων (regulatory reports), βαθύτερη κατανόηση του χαρτοφυλακίου και προβλέπει απαιτήσεις που είναι πιθανόν να εξελιχθούν σε υψηλές (severity prediction & scoring).

Ο Alexander Roth, Global Head of M&A και CEO Europe του Ομίλου DARAG, δήλωσε σχετικά: “Ήμασταν οι πρώτοι πάροχοι υπηρεσιών run-off στη κεντρική Ευρώπη και πλέον στοχεύουμε να γίνουμε οι πρώτοι που θα κάνουμε τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πυρήνας αυτού που κάνουμε είναι να αναλαμβάνουμε χαρτοφυλάκια απαιτήσεων σε ανταγωνιστικές τιμές και να τα διακανονίζουμε αποτελεσματικά. Από την πρώτη πιλοτική εφαρμογή με την DGTAL, έχουμε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από το τι μπορεί να επιτύχει η ΤΝ, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των ζημιών”.

Ο Tom Booth, CEO του Ομίλου DARAG, δήλωσε: “Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας στις εξαγορές χαρτοφυλακίων με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης θα εδραιώσουν την ηγετική θέση της DARAG στην αγορά run-off της Ευρώπης. Δυνητικά, πρόκειται και να ωφελήσουν και τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας στο μέλλον. Η DGTAL είναι ο μόνος πάροχος αντίστοιχης τεχνολογίας που διαθέτει ασφαλιστικό DNA, γεγονός που την καθιστά φυσικό εταίρο για εμάς. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία προς όφελος των πελατών μας”.

Ο Arndt Gossmann, CEO της DGTAL, ανέφερε: “Η υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας κατ’ ευθείαν με έναν ηγέτη της αγοράς αποτελεί μεγάλη επιβράβευση των προσπαθειών μας. Είναι συναρπαστικό να αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο της ασφάλισης, καθώς βοηθά στην αξιολόγηση και κατανόηση του τεράστιου όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών πολύ καλύτερα από ποτέ, οδηγώντας σε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν την ΤΝ είναι βέβαιο ότι θα επωφεληθούν περισσότερο”.