Βασικός επενδυτής και μετοχικός πυλώνας της ΔΕΗ (Cornerstone) γίνεται η CVC που συμφώνησε να συμμετέχει με 395 εκ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και θα αποκτήσει το 10% της Επιχείρησης, μέσω των νέων μετοχών. Η είσοδος της CVC, γίνεται μέσω του επενδυτικού της οχήματος Selath Holdings.

Μάλιστα η συμφωνία είναι καθοριστική για τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ, καθώς για να προκύψει ποσοστό τουλάχιστον 10% μέσω αύξησης κεφαλαίου υπέρ της CVC, ουσιαστικά τέθηκε πλαφόν στην τιμή της μετοχής για την αύξηση στα 9 ευρώ.

Ταυτόχρονα όμως καθόρισε και την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου ενώ δημιουργεί έναν μακροχρόνιο εταίρο στη μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στη χώρα, όπως ήδη σας είχε ενημερώσει το banks.com.gr

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρεται:

“Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη, την 19η Οκτωβρίου 2021, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, επί της οποίας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της δοθείσας από την ως άνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”), υπέγραψε συμφωνία (η “Συμφωνία Cornerstone”) με τη Selath Holdings S.a r.l. (“ο Cornerstone Επενδυτής”), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της.

Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Cornerstone, ο Cornerstone Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγράφει για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα €395 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα €9 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας Cornerstone ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Cornerstone Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Ο Cornerstone Επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής.

Ο Επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη”.

Νίκος Κωτσικόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here