Στο 6,324% ανήλθε το ποσοστό της μετόχου Μαρίας Βυζαντίου στην ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ από μηδέν προηγουμένως μετά από εξωχρηματιστηριακή συναλλαγής (OTC), δυνάμει της οποίας απέκτησε την 08-05-2018  1.000.173 μετοχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Παράλληλα, στο 6,324% ανήλθε το ποσοστό του μετόχου Χρήστου Βυζαντίου από μηδέν προηγουμένως, μετά από εξωχρηματιστηριακή συναλλαγής (OTC), δυνάμει της οποίας απέκτησε την 08-05-2018  1.000.172 μετοχές.

Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει ότι συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), δυνάμει της οποίας απέκτησαν την 08-05-2018  1.000.173 και 1.000.172 αντιστοίχως, κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Αντώνιο Ζυμωνόπουλο του Χαραλάμπους, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου των Μαρίας Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη και Χρήστου Βυζαντίου του Σπυριδογεώργη.

Συγκεκριμένως, το μέν ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου Μαρίας Βυζαντίου ανήρχετο πρό της ως άνω μεταβιβάσεως σε 0% και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 6,324%, το δε ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Χρήστου Βυζαντίου ανήρχετο πρό της ως άνω μεταβιβάσεως σε 0% και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε 6,324%.

Επίσης, συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως, επήλθε μεταβολή εις το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου του Χαραλάμπους. Συγκεκριμένως, πρό της ως άνω μεταβιβάσεως το ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου ανήρχετο σε 13,186 % και μετά την εν λόγω μεταβίβαση ανέρχεται σε ποσοστόν 0,539%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here