Η “BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” ανακοινώνει ότι επένδυσε το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Συγκεκριμένα τα προς επένδυση αντληθέντα κεφάλαια ύψους € 47,4 εκ. (μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης και λοιπών εξόδων) χρηματοδότησαν την υλοποίηση -κατά χρονολογική σειρά- των κάτωθι επενδύσεων (1):

(1) Η Εταιρεία σύμφωνα με την από 30.03.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της περί μερικής αλλαγής χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, χρησιμοποίησε τον Απρίλιο 2020 μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων (€ 12,6 εκ) για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν εκ νέου με νεότερο δανεισμό τον Δεκέμβριο 2020 για να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω αναφερόμενες αγορές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here