Η Motor Oil ανακοίνωσε  ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2020, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της εταιρεία IREON Investments LTD να προβεί σε πώληση μέχρι 75.250 μετοχών εκδόσεως Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. έναντι τιμήματος 18,35 ευρώ ανά μετοχή.

Οι παραπάνω 75.250 μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Οptima Bank.

  • Aγοραστές θα είναι συνδεδεμένα με τη Motor Oil πρόσωπα σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018.

Η πώληση των μετοχών εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω αποεπένδυσης του Ομίλου Motor Oil από την Optima Bank Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil με την απόφασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2020, έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση επί του εύλογου και δίκαιου των μετοχών της Optima Bank (fairness opinion) με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2020.

H έκθεση συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και καθόρισε την προτεινόμενη τιμή στο ύψος των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή της Optima Bank Α.Ε.

Η τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή κρίνεται στην έκθεση της Grant Thornton ως εύλογη και δίκαιη για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας της Εταιρείας, ως προκύπτουσα και εμπεριεχόμενη στο εύρος των συγκριτικών αξιών πού αναφέρονται στην έκθεση (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Νέα / 2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here