Σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ελλάδα με αύξηση του όγκου των νέων εργασιών κατά 40% πέτυχε ο όμιλος BFF Banking Group μετά τη συγχώνευση με την DEPObank.

Tα βασικότερα σημεία από τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα:

  • Η λογιστική και φορολογική ενοποίηση με την DEPObank είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου  2021.   
  • Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε € 197,4 εκατ., συμπεριλαμβανομένων € 76,9 εκατ. της υπεραξίας από μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα που απορρέει από την εξαγορά της DEPObank.  
  • Στα € 125,3 εκατ. ανήλθαν τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα κυρίως της θετικής συνεισφοράς της δραστηριότητας σε υπηρεσίες κινητών αξιών και υπηρεσίες πληρωμών. 
  • Μηδενικό κόστος ρίσκου, και δείκτης ΜΕΔ/Σύνολο δανείων, εξαιρουμένων των ιταλικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 0,2%.   
  • Ισχυρή κεφαλαιακή θέση (ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,6% και ο συνολικός Κεφαλαιακός Δείκτης ανέρχεται σε 22,2%) με ποσό της τάξεως των € 155 εκατ. να υπερβαίνει τον στόχο του  15%. Δείκτης CET1 στο 23,4% συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευμένων μερισμάτων της ετήσιας χρήσης.  
  • Τα συσσωρευμένα μερίσματα του 2021 ύψους  125 εκατ. ανεβάζουν το συνολικό μέρισμα που θα διαμοιραστεί στους μετόχους στα € 300 εκατ. από τον Οκτώβριο του 2021. 
  • Μεταβολή της μερισματικής πολιτικής σε εξαμηνιαία διάθεση, με την καταβολή του μερίσματος του πρώτου μερίσματος εξαμήνου του 2022 να πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2022 τον ερχόμενο Αύγουστο. 
  • Έχει ξεκινήσει η κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων, ενώ αναμένονται πάνω από  2 εκατ. σε συνέργειες από τα α’ εξάμηνο του 2024 και έπειτα.  
  • Η BFF κατέγραψε συνολικό όγκο νέων εργασιών της τάξεως των € 5,8 δισ. Σημαντική αύξηση κατά 40% στην Ελλάδα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here