Στην ακύρωση 740 ιδίων ομολογιών, με σκοπό την απομείωση του δανεισμού της εταιρείας, προχώρησε η B&F.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, “η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 11/01/2018 έλαβε απόφαση για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δημόσια προσφορά, διάρκειας 5 ετών. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε € 25.000.000 και διαιρείται σε 25.000 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 27/06/2018 με σταθερό επιτόκιο 4,95%.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων στη Συνεδρίαση της 21/11/2019, ενημερώθηκε για την εν λόγω ακύρωση διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α. ομολογιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι, από την 26/11/2019 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 740 ομολογιών της Εταιρείας, οι οποίες ακυρώνονται. Μετά την ακύρωση, το σύνολο των διαπραγματεύσιμων ομολογιών στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 24.260 ομολογίες”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here