Η μεγάλη συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση 80% της θυγατρικής της Cepal Holdings Single Member SA, κρύβει έναν ελληνικής καταγωγής πολυεθνικό σύμβουλο.

H CEPAL Holdings εξυπηρετεί τα δάνεια και την πώληση του 51% των ομολόγων Mezanine και Junior από την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κόκκινων δανείων («Project Galaxy»).

Η συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Mη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρώπη

Ο ισολογισμός της Alpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά μειώνοντας περισσότερο από το μισό τους δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020.

  • Ο ελληνικής καταγωγής πολυεθνικός Όμιλος AXIA Ventures  ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Alpha Bank σ’ αυτήν τη τιτλοποίηση.

Όσον αφορά την πώληση της Cepal Holdings, μια επιχειρηματική μονάδα της Davidson Kempner θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου της Νέας CEPAL,  με την Alpha Bank να διατηρεί το υπόλοιπο 20%.

Η Alpha Bank θα συνάψει μια αποκλειστική μακροπρόθεσμη συμφωνία εξυπηρέτησης (“SLA”) με τη Νέα CEPAL για τη διαχείριση των υφιστάμενων NPE λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα ύψους 8,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τυχόν μελλοντικές ροές παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων και πρώτων συλλογών.

Το 100% της Επιχειρηματικής Αξίας της Νέας CEPAL αποτιμήθηκε στα 267 εκατομμύρια ευρώ, παρέχοντας παράλληλα στην Alpha Bank τη δυνατότητα να βελτιώσει τα έσοδά της μελλοντικά.

Το χαρτοφυλάκιο Galaxy

Το 51% των ομολόγων  Mezzanine και Junior θα πωληθούν σε μια οντότητα που διαχειρίζεται και ενημερώνεται από τον Davidson Kempner έναντι  40 εκατομμυρίων ευρώ. Τα συνολικά έσοδα για την Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Senior και των ομολόγων  Mezzanine και Junior, αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου που πωλήθηκε.

Η Αlpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολόγων Mezzanine και Junior.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει όλες τις ισχύουσες εταιρικές, κανονιστικές και κυβερνητικές εγκρίσεις και συγκαταθέσεις.

O Επικεφαλής Investment Banking της AXIA, κ. Αλέξανδρος Αργυρός, δήλωσε:

  • «Αυτή η συναλλαγή είναι πραγματικά μοναδική από πολλές απόψεις. Όχι μόνο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPE στην Ευρώπη, αλλά και ουσιαστικά μεταμορφώνει την Τράπεζα καθώς επιτυγχάνει αξιοσημείωτη απομόχλευση. Επιπλέον, εισάγει έναν ακόμη επενδυτή blue-chip στο πολύ δραστήριο σκηνικό των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα.
  • Τέλος, αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων της Τράπεζας, καθώς αυτή η πολύ περίπλοκη Συναλλαγή ολοκληρώθηκε σε μόλις οκτώ «Covid-19 μήνες». Είμαι πραγματικά περήφανος που η AXIA συμμετείχε σε αυτήν την πρωτοβουλία μετασχηματισμού »

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here