Στην διανομή μερίσματος ύψους 17 εκατ € (0,07€/μτχ) προχωρά η διοίκηση της Attica Συμμετοχών.

Η σχετική πρόταση θα έρθει προς έγκριση στην γενική συνέλευση της 12ης Ιουλίου, και βάσει της σύνθεσης μετόχων θα υπέρ ψηφιστεί.

Το ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως, το προτεινόμενο ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα- που σημαίνει ότι δεν υπόκειται σε φορολόγηση/άρα θα αποδοθεί καθαρό στους επενδυτές.

Στην ίδια γενική συνέλευση θα προταθεί προς έγκριση και πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή stock options προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιριών.

Θα εκδοθούν 5.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,26% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, που θα προέλθουν από αμκ της εισηγμένης. Στα 2,25€ η τιμή διάθεσης.

Επίσης: θα προταθούν-εγκριθούν οι αμοιβές μελών του δ.σ ενδεικτικά ο Κυριάκος Μάγειρας-εκτελεστικός πρόεδρος- λαμβάνει 699.000 ευρώ, ο Παναγιώτης Δικαίος– διευθύνων σύμβουλος 513.000 ευρώ, κ.ο.κ