Ημέρα αποκοπής μερισμάτων/επιστροφής κεφαλαίου η χθεσινή, για ΟΠΑΠ (0,25€/μτχ ), TITAN Cement International (0,85), ICI (2,21), Viohalco (0,12€), Optima Bank (0,44€) κ.α.

  • Ωστόσο, σήμερα είναι η συνεδρίαση “κρησάρα” λόγω της αποκοπής μερίσματος των Metlen (1,50€/μτχ), Motor Oil (1,40€/μτχ) εκ των βαρύτερων εισηγμένων (στην στάθμιση του δείκτη) με ισχυρή παρουσία ξένων funds στο μετοχικό κεφάλαιο και εύλογα από τα ηχηρότερα ονόματα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής.

Ηδη, τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις είναι διακριτή η προσπάθεια δημιουργίας ενός “μαξιλαριού”, ικανού να απορροφήσει μέρος του discount που- εκ των πραγμάτων- θα διαμορφωθεί προς χαμηλότερες τιμές, κατ’ αρχήν στο “άνοιγμα” της συνεδρίασης.

Πάντως, όπως επιβεβαιώθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση όταν διοίκηση και βασικοί μέτοχοι θέλουν (και μπορούν) το όποιο discount είναι πρόσκαιρο, και κατά κανόνα ευκαιρία για επανατοποθετήσεις.

Ο λόγος, πρακτικά, για την περίπτωση της Optima Bank– με μέρισμα 0,44€/καθαρό 0,41€…/μτχ- που όχι μόνο δεν επηρέασε αρνητικά αλλά στην διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης ενεργοποίησε αγοραστές από τα 12,58€ έως τα 13,20 ευρώ.

Αποτέλεσμα, η διαμόρφωση αποτίμησης μεγαλύτερης των 950 εκατ€ , σε συνέχεια της χθεσινής ανάρτησης μας για το επόμενο στοίχημα των Τανισκίδη-Κυπαρίσση.