Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τις πολυάριθμες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες αποτελεί τον άξονα του 9th Digital Banking Forum- το συνέδριο που έχει θέσει νέα δεδομένα στην παρουσίαση θεμάτων για τη σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Ο κ. Γιάννης Παπατσίρος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ΔΙΑΣ (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε), ανέφερε ότι η ΔΙΑΣ συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια λειτουργίας.

Το 2021 είχε 1373 εντεταγμένους οργανισμούς, με περσσότερα από 330 εκατ. συναλλαγές και ημερήσιες συναλλαγές ύψους 1,3 εκατ., αξίας άνω των 344 δις. ευρώ και 1,3 δις. ευρή ημερησίως. Μέχρι το 2025 η χρήση μεθόδων πληρωμής με QR αναμένεται να ανέλθει παγκοσμίως σε 2,2 δις. χρήστες, ενώ η αξία των συναλλαγών που θα γίνονται με QR αναμένεται να ξεπεράσει τα $2,7 τρις​.

Η Ελλάδα κατείχε το 2020 την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε ρυθμό ανάπτυξης (77%) του B2C e-commerce (IMF-CMI report 2021).​ Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών συσκευών θα ελέγχει το 73% των συνολικών πωλήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο παγκοσμίως.​

Όσον αφορά την «ασπίδα προστασίας» της ΔΙΑΣ απέναντι στις κυβερνοαπάτες, προβλέπεται:

-Ένα επιπλέον δεύτερο επίπεδο άμυνας ή ένα συμπληρωματικό μέσο στους αμυντικούς μηχανισμούς που ήδη λειτουργούν οι τράπεζες. ​

-Το σύστημα θα παρακολουθεί τις συναλλαγές του Τραπεζικού Συστήματος και όχι μόνο μιας Τράπεζας. ​

-Η διαχείριση της απάτης μέσω μιας ολιστικής οπτικής  και όχι με μια απομονωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να αποδώσει σημαντικά οφέλη.

-Οι Τράπεζες μπορούν να ειδοποιηθούν άμεσα ότι λαμβάνει χώρα οργανωμένο περιστατικό Απάτης σε κάποια Τράπεζα και να λάβουν άμεσα αντί -μέτρα αντιμετώπισης για την αποφυγή διαδοχικής επίθεσης. ​

-Εάν εντοπιστεί ένα νέο σενάριο Απάτης, μπορεί να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες για να ενημερώσουν ανάλογα τα εκάστοτε συστήματα καταπολέμησης της απάτης, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν αυτή τη νέα τυπολογία Απάτης.​

-Έχοντας περισσότερα δεδομένα, τα στατιστικά μοντέλα μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο οι Τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα ψευδώς θετικά στοιχεία. ​

-Το σύστημα θα μπορούσε να έχει επεκτασιμότητα στο μέλλον και σε άλλους τομείς ​

-Η διαδικασία AML θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί από την ολιστική οπτική ​

-Παράλληλα θα μπορούσε να ενισχυθεί και η διαδικασία KYC ​

-Τέλος θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια διατραπεζική μαύρη λίστα σχετικά με το οικονομικό έγκλημα. ​