H KPMG δημοσιεύει την έκθεση “KPMG: Our Impact Plan 2022” σχετικά με την πρόοδο στις δεσμεύσεις της για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Κάποια από τα βασικά σημεία:

  • Πρόοδος στις δεσμεύσεις για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου έως το 2030 
  • Δημιουργία και υιοθέτηση του νέου Συλλογικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότιμη Ένταξη, Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα  (IDE) 
  • Νέες δεσμεύσεις για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της οικονομικής ενδυνάμωσης

Η KPMG International παρουσιάζει μια έκθεση σχετικά με την πρόοδό που έχει καταγράψει σε μια σειρά από δεσμεύσεις για τα ESG, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 2021. Η πρωτοβουλία “KPMG: Our Impact Plan” περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο ευθυγραμμίζεται για να προωθήσει βελτιώσεις σε τέσσερις πυλώνες: Πλανήτης, Άνθρωποι, Ευημερία και Διακυβέρνηση. Το “Our Impact Plan” περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα της KPMG παγκοσμίως  και καταγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε με βάση τους δείκτες του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ (WEF), στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε ενεργά η KPMG.

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO, αναφέρει σχετικά «Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους αναταραχής εδώ και μια γενιά, έχουμε πλέον, περισσότερο από ποτέ, επίγνωση της ευθύνης μας να στηρίξουμε τους ανθρώπους, τους πελάτες και τις κοινωνίες μας, και να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ενότητα. Η KPMG ήταν μεταξύ των πρώτων εταιρειών του κλάδου μας που δημοσίευσε τις δεσμεύσεις της για θέματα ESG παρουσιάζοντας σχετικές εκθέσεις. Καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες προκλήσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε υπόλογοι για όλες τις αποφάσεις μας οι οποίες θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αυτός είναι ο λόγος που δημοσιεύουμε σήμερα την πρόοδό μας και που θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συναδέλφους και τους πελάτες μας, για να στηρίξουμε τις θετικές αλλαγές που θέλουμε να δούμε στον κόσμο».

Το ”Our Impact Plan” της KPMG επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την σταθερή τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, μια δέσμευσή μας την οποία θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε ανοιχτά και να καταρτίζουμε σχετικές εκθέσεις. Κάποια από τα βασικά σημεία της φετινής έκθεσης περιλαμβάνουν:

  • Πλανήτης: Εφαρμόζουμε βιώσιμες και ισότιμες πρακτικές εντός του οργανισμού παγκοσμίως, αξιολογώντας την εφοδιαστική αλυσίδα μας και δημιουργώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα σχέδια μετάβασης ώστε να μεταβούμε σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα με δίκαιο τρόπο. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2030, θέσαμε μια Εσωτερική Τιμή Άνθρακα (Internal Carbon Price – ICP) που θα μας βοηθήσει να υπολογίζουμε και να καταγράφουμε τον αντίκτυπό μας. Δεσμευθήκαμε επίσης έναντι ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου στόχου (SBTi) για 1,5°C, με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 50% έως το 2030. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον παγκόσμιο οργανισμό αυξήθηκε στο 74%, από 56% το 2020. 
  • Άνθρωποι: Δημιουργήσαμε και εγκαινιάσαμε το Συλλογικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Ένταξη, Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα (IDE) της KPMG παγκοσμίως. Κάνουμε σημαντικά βήματα προς την ισορροπία της κατανομής των φύλων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 48,4% των εργαζομένων μας, ενώ πρόθεσή μας είναι οι γυναίκες να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των ηγετικών ρόλων έως το 2025. Έχουμε επίσης δεσμευθεί για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων μας, μέσω πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη σωματική και πνευματική τους υγεία, ενώ έχουμε επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας μέσω της ενίσχυσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του δυναμικού μας σε τομείς όπως και η τεχνολογία και τα ESG.
  • Ευημερία: Τη χρονιά που μας πέρασε ανακοινώσαμε επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας – ενισχύοντας τα ήδη σημαντικά εργαλεία και υπηρεσίες που διαθέτουμε για την επιτάχυνση της προσπάθειας που κάνουν οι πελάτες μας ώστε να υιοθετήσουν αντίστοιχα θέματα ESG. Τμήμα της επένδυσης αυτής θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία “ESG hubs” (σημείων επικοινωνίας) σε πολλές ηπείρους και τη δημιουργία “ESG accelerators” (σημείων επιτάχυνσης) για προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε αναδυόμενες αγορές. Εκπαιδεύουμε επίσης τους 236.000 εργαζομένους μας, προκειμένου να γίνουν φορείς θετικών αλλαγών και να στηρίξουν του πελάτες μας σε τρεις πυλώνες ευκαιρίας: ESG μετασχηματισμός, κατάρτιση εκθέσεων ESG και διασφάλιση ESG. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους οργανισμούς με στόχο να συμβάλλουμε σημαντικά στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) 4 – συμπεριλαμβανομένου του έργου μας με την UNESCO για την οικονομική ενδυνάμωση 10 εκατομμυρίων μειονεκτούντων νέων από τώρα και έως το 2030.
  • Διακυβέρνηση Η συνεργασία μας με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για τον ορισμό των δεικτών IBC για την κατάρτιση εκθέσεων ESG είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την εμπειρία και τη γνώση μας για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης επιχείρησης. Έχουμε αναλάβει ρόλους στο Διεθνές Συμβούλιο Ενοποιημένων Αναφορών (International Integrated Reporting Council – IIRC), στην ειδική ομάδα για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με την κλιματική αλλαγή και την ειδική ομάδα για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με τη Φύση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα (Financial Stability Board). Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος ενός διευρυμένου ρόλου που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη συνεπούς και αξιόπιστης πληροφόρησης σε σχέση με τα ζητήματα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου της στήριξης του νεοσύστατου Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB).

Η Jane Lawrie, Παγκόσμια Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων, αναφέρει «Μέσω της προώθησης του “Our Impact Plan”, στόχος μας είναι να εστιάσουμε στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους μας και είναι ζωτικά για την επιχείρησή μας, αλλά και στα οποία μπορούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Ανταποκρινόμαστε σε γεγονότα που μετασχηματίζουν τον κόσμο μας και αναλαμβάνουμε δράσεις που είναι κρίσιμες για το βιώσιμο μέλλον των ανθρώπων, των πελατών και της κοινωνίας μας. Το “Our Impact Plan” όχι μόνο αναδεικνύει τη φιλοσοφία μας ως παγκόσμιος οργανισμός, αλλά παρέχει και έναν σαφή οδικό χάρτη για θέματα ESG, δείχνοντας σε εμάς και τους συνεργάτες μας εάν παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας.»

Ο Richard Threlfall, Παγκόσμιος Επικεφαλής ESG και KPMG IMPACT, σχολίασε «Αποτελεί καθήκον των επιχειρηματικών, πολιτικών και κοινωνικών ηγετών  να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν το μέλλον του πλανήτη μας και απειλούν την ποιότητα της ζωής μας, τόσο για το παρόν όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Στηρίζουμε ολόψυχα τον υπεύθυνο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων – όπως της δικής μας – και ενθαρρύνουμε όλους να αντιμετωπίσουν αυτό που φαίνεται ως αξεπέραστη δυσκολία με θετικό πνεύμα και μια αίσθηση συλλογικής ευθύνης».