Συνέντευξη στον Χρήστο Ν. Κώνστα

 

Ο Γιάννης Καντώρος διευθύνει έναν μεγάλο Οργανισμό που στην Ελλάδα είναι συνώνυμος με την ασφάλιση. Έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο των ασφαλίσεων, έχει περάσει όλους τους κρίσιμους σταθμούς και σήμερα διαθέτει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη άποψη για τις εξελίξεις στον χώρο.

Η τεχνολογία και οι νέες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δημιουργούν ήδη ένα νέο σκηνικό όχι μόνο για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού χώρου, αλλά και, κυρίως, για τους πολίτες, που έχουν νέες, υψηλότερες απαιτήσεις.

Η εξατομίκευση του ασφαλιστικού προϊόντος ώστε να καλύπτει καθολικά τις συγκεκριμένες ανάγκες του ασφαλισμένου πολίτη είναι μια πρόκληση στην οποία ο Γιάννης Καντώρος και η Interamerican είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν δυναμικά.

Μια συζήτηση με τον Γιάννη Καντώρο στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ είναι πάντα μια ευκαιρία για δημιουργικό προβληματισμό…

 

Μετά από μια δεκαετία κρίσης, κατά την οποία στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης αυξήθηκαν τα προβλήματα για την επάρκεια και τη βιωσιμότητά του, είναι φανερό ότι οι ασφαλιστικές ανάγκες των πολιτών έχουν μεγαλώσει. Η ασφαλιστική αγορά, συνεπώς, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Είναι έτοιμες οι ασφαλιστικές εταιρείες να απαντήσουν σε αυτές τις προκλήσεις;

 

Πρώτα απ’ όλα, οφείλουμε να κάνουμε μια σωστή αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης στην ίδια την αγορά μας, που παρέμεινε στάσιμη, χάνοντας όγκο παραγωγής κατ’ αναλογία του μειούμενου ΑΕΠ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως δεν δείξαμε καλά αντανακλαστικά.

Δεν θα μπορέσουμε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μετατρέψουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες αν δεν διαβάσουμε το σύγχρονο περιβάλλον, δεν κατανοήσουμε τις μεταβολές που συντελούνται και δεν λειτουργήσουμε αποφασιστικά για την προσαρμογή μας. Πιστεύω πως η ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς για την ανταπόκρισή της στις προκλήσεις, στο παρόν και το μέλλον, θα κριθεί από τη δυνατότητα να δώσει λύσεις στους κρίσιμους τομείς ασφάλισης, που είναι η Υγεία, οι Συντάξεις και οι Καταστροφικοί Κίνδυνοι, αλλά είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει, πλέον, με νέους όρους. Το σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι από τη μακροχρόνια κρίση η ασφαλιστική αγορά βγαίνει ωριμότερη, με συνείδηση των απαιτήσεων για τον ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει.

 

Τι έχει γίνει, λοιπόν, μέσα σ’ αυτό το διάστημα;

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στη διακυβέρνηση, στην αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση των κεφαλαίων και, βέβαια, προσέχουν και έχουν βελτιώσει τη φερεγγυότητά τους. Το πλαίσιο του Solvency II συνέβαλε ώστε να ενισχυθεί κατά πολύ η αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών και να δημιουργηθεί μια στερεά βάση εμπιστοσύνης στη σχέση τους με τους πελάτες.

Έχουμε, σήμερα, μια σειρά κανονιστικών διατάξεων για την προστασία των ασφαλισμένων, όπως η PRIIPS, η GDPR για τα προσωπικά δεδομένα και η IDD, που επεκτείνεται και με την εποπτεία των διαμεσολαβητών από την Τράπεζα της Ελλάδος, δίνοντας τον τόνο της σοβαρότητας της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό το γεγονός οφείλουμε να το κάνουμε συνείδηση του καταναλωτή, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του, και νομίζω πως δεν το τονίζουμε όσο πρέπει.

 

Η ελληνική πραγματικότητα, σήμερα, ευνοεί μια «άνοιξη» για την ιδιωτική ασφάλιση;

 

Στο νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, που συνδέεται με την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις αποτελεί «κλειδί» και για την πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ποια είναι η ασφαλιστική πραγματικότητα; Περικοπές στις συντάξεις και στις παροχές υγείας, πολύ μικρό μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων στο συνταξιοδοτικό σύστημα –μόλις 4% ιδιωτική και 1% επαγγελματική–, ενώ στην Υγεία η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει το 3,9%, και το 34,3% αφορά σε πληρωμές “out of pocket”.

Μέσω των μεταρρυθμίσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να μπουν στην εξίσωση ενός σχεδιασμού για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η συμπληρωματικότητα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο συνταξιοδοτικό σκέλος, με έμφαση στην κεφαλαιοποίηση του δεύτερου πυλώνα, που πρέπει να πάρει χαρακτήρα υποχρεωτικότητας, οι συμπράξεις στην Υγεία και η φορολογική ενθάρρυνση της ασφάλισης παραμένουν ζητούμενα εδώ και χρόνια.

Με αυτό τον τρόπο μόνο θα αυξηθεί το συνολικό μέγεθος της αγοράς μας και δεν θα έχουμε μια απλή αναδιανομή της ίδιας «πίτας». Η απόστασή μας είναι πολύ μεγάλη από τον μέσο όρο της ΕΕ, με το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στην Ελλάδα να είναι στα 368 ευρώ όταν στην ΕΕ ανέρχεται στα 2.030 ευρώ, όπως φαίνεται στα στοιχεία της Eurostat (2017).

 

Είναι εύκολο όμως, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, για τους πολίτες να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση;

 

Η αγοραστική δυνατότητα προκύπτει συνδυαστικά. Προφανώς, μέσω του ελέγχου του κόστους θα πρέπει να πάμε σε φθηνότερη ασφάλιση, άρα και πιο ευέλικτη. Όμως, από την άλλη πλευρά, χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεσαία τάξη, που να ευημερεί, έχοντας καθοριστική σημασία για μια επιτυχημένη οικονομία και για μια συνεκτική κοινωνία, συντηρώντας την κατανάλωση και οδηγώντας μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην Εκπαίδευση, την Υγεία και τη Στέγαση.

Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΟΟΣΑ. Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Η μεσαία τάξη έχει υποστεί τεράστια συμπίεση, τα εισοδήματά της είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα είναι περισσότερο εκτεθειμένη στον κίνδυνο της φτώχειας.

Χρειάζονται, λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις ώστε να βρεθούν οι συνδυασμοί που θα αυξήσουν την αγοραστική δυνατότητα. Η βούληση είναι δεδομένη. Άλλωστε, η έρευνα που διενεργήσαμε με το Interamerican Research Center έδειξε ότι οκτώ στους δέκα Έλληνες θα προτιμούσαν ό,τι πληρώνουν για εισφορές να το πληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση, ενώ στο ίδιο ποσοστό δεν είναι ικανοποιημένοι από τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ικανές να ανταποκριθούν σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο;

 

Αναφέρθηκα, ήδη, στην αυξημένη φερεγγυότητά τους. Βλέπετε πως, τα τελευταία χρόνια, σταδιακά, οι ασφαλιστικές εταιρείες βγαίνουν από τα χρηματοασφαλιστικά προϊόντα των εγγυημένων αποδόσεων, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στην αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος.

Το ίδιο γίνεται και στην Υγεία, με τα ετησίως ανανεούμενα προϊόντα. Να επισημάνω ότι στην Interamerican, με τόλμη προχωρήσαμε πρώτοι σε αυτές τις επιλογές και, μετά από αμφισβήτηση, η αγορά μάς ακολουθεί. Μιλώ για αλλαγές που συμβάλλουν στον καλύτερο οικονομικό έλεγχο της ασφάλισης, για βιώσιμη επιχείρηση και ταυτόχρονα για πιο προστατευμένο καταναλωτή, ενώ έτσι ελέγχεται και το κόστος της ασφάλισης καλύτερα, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Ακόμη πρέπει να βλέπουμε, σχετικά με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, το περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται διεθνώς. Ήδη, με ευρωπαϊκό κανονισμό οδεύουμε προς ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), που δίνει τη δυνατότητα για παροχή προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων από ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα επαγγελματικά ταμεία, που αποτελούν μια αναπτυσσόμενη πρακτική διεθνώς, μόλις τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται στην Ελλάδα, και εδώ οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την εμπειρία να αναλάβουν διαχείριση. Να, λοιπόν, ο κεφαλαιοποιητικός πυλώνας. Ωστόσο, για την ετοιμότητα των ασφαλιστικών εταιρειών θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιταγή του μετασχηματισμού τους ή, αν θέλετε, του εκσυγχρονισμού τους.

 

Πώς ορίζετε τον μετασχηματισμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας;

 

Έτσι, περίπου, όπως τον έχουμε σχεδιάσει και τον υλοποιούμε στην Interamerican. Δεν επιτρέπεται σήμερα μια εταιρεία που θέλει να κινηθεί στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης να αγνοεί την 4η βιομηχανική επανάσταση. Μετασχηματισμός, λοιπόν, συνδεδεμένος με την απόλυτη ψηφιοποίηση (digital transformation), που όμως δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός αν δεν συνδυαστεί με την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.

Αλλαγή του μοντέλου, σήμερα, στις ασφαλιστικές δραστηριότητες σημαίνει εφαρμογή lean μεθοδολογίας, απλοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, υιοθέτηση νέου, ευέλικτου τρόπου εργασίας, με κατάργηση της πολυπλοκότητας στη διοίκηση, περισσότερη ομαδικότητα, συνεργασίες με άλλους Οργανισμούς –με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, το Δημόσιο–, business plan με έμφαση στην καινοτομία και τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και της δημιουργικότητας σε κάθε διοικητικό τομέα.

Από τη μακροχρόνια κρίση η ασφαλιστική αγορά βγαίνει ωριμότερη, με συνείδηση των απαιτήσεων για τον ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει.

Μετασχηματισμός συνδεδεμένος με τον πελάτη, με τη δημιουργία νέας εμπειρίας για τον ίδιο. Πρέπει να γίνουμε μέρος της καθημερινότητάς του και για να συμβεί αυτό, δεν είναι αρκετό να μάς νιώθει μόνο κατά την πληρωμή του συμβολαίου και της αποζημίωσης. Αυτό συνεπάγεται παροχή υπηρεσιών πέρα από την ασφάλιση που, όπως λέμε στην αποστολή της Interamerican, «βοηθά τον ασφαλισμένο να ζήσει καλύτερα, ασφαλέστερα και περισσότερο».

Φυσικά, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, που οδηγεί σε αυτοματισμούς στη διαχείριση, σε δυναμική και αντικειμενική τιμολόγηση, σε ταχύτητα εξυπηρέτησης, είναι κομβικής σημασίας, όπως και οι επενδύσεις σε big data analytics και data governance.

 

Το προφίλ του ενδιαφερόμενου για ασφάλιση είναι ανοιχτό σε αυτόν τον μετασχηματισμό των εταιρειών ή μήπως οι πελάτες παραμένουν συντηρητικοί;

 

Αντιθέτως, μιλάμε για αναγκαιότητα μετασχηματισμού που ξεκινά από τον ίδιο τον πελάτη. Οι ανάγκες και οι συμπεριφορές των καταναλωτών έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και ο τρόπος που ενημερώνονται, αλλά και οι νέες δυνατότητες σύγκρισης και επιλογής προϊόντων, ειδικότερα μέσω του Διαδικτύου.

Η διείσδυση του Internet και των social media στην καθημερινότητα των καταναλωτών είναι μεγάλη. Για την πολυπληθέστερη γενιά των millennials αποτελεί αυτονόητη απαίτηση η εμπειρία –“customer experience”– μιας ασφαλιστικής εταιρείας να είναι ανάλογη της Amazon και της Google, αφού μαζί τους έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά.

Οι εταιρείες που θα αγνοήσουν την ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεματική κ.ά., τη νέα ψηφιακή οικονομία, τη διαχείριση των data που είναι το «νόμισμα του μέλλοντος», την κατάλυση των επιχειρηματικών συνόρων και τη διεύρυνση των ορίων του ανταγωνισμού, τον phygital νέο κόσμο στις συναλλαγές, δεν θα έχουν μέλλον.

 

Στην Interamerican έχετε επενδύσει πολλά στην Υγεία. Είστε ίσως η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία με ιδιόκτητες υποδομές παροχής υπηρεσιών, με κλινική και πολυϊατρεία. Εσείς προεδρεύετε και στην Επιτροπή Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, ενώ, κοινωνικά, ο ασφαλιστικός τομέας της υγείας έχει τον πιο άμεσο αντίκτυπο. Ποια είναι τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος;

 

Ζητούμενο, στο παρόν και στο μέλλον, είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, με λιγότερα ή έστω με τα ίδια χρήματα, αφού οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι και δεν αναμένεται να αυξηθούν.

Είναι απαραίτητο «από χθες» να έχουμε ένα πλαίσιο επανατοποθέτησης της σχέσης ασφαλιστικών εταιρειών με τις κλινικές –ιδιωτικές και δημόσιες– στη βάση ενός συστήματος αποζημιώσεων των νοσοκομειακών υπηρεσιών σε Diagnosis Related Groups (DRGs), όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες με αναπτυγμένα και πιο ισορροπημένα συστήματα υγείας.

Η απόστασή μας είναι πολύ μεγάλη από τον μέσο όρο της ΕΕ, με το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στην Ελλάδα να είναι στα 368 ευρώ.

Έχουμε, λοιπόν, δρομολογήσει στην Ένωση ένα έργο μελέτης για τις δυνατότητες και τα προαπαιτούμενα εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος στην Ελλάδα, με το οποίο θα ταξινομηθούν οι νοσοκομειακές παθήσεις και θα κατηγοριοποιηθούν οι δαπάνες.

 

Αυτό σημαίνει και νέα προϊόντα υγείας για τον Έλληνα καταναλωτή;

 

Προϊοντικά, πιστεύω ότι η ασφάλιση υγείας θα πρέπει να αναζητήσει και στη χώρα μας νέες κατευθύνσεις και διεξόδους μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών και με τον εμπλουτισμό των καλύψεων με υπηρεσίες, στο πλαίσιο οικοσυστημάτων για άσκηση, διατροφή, πρόληψη.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Ακόμη, χρειάζεται να δούμε τις ανάγκες εξελικτικά με την ηλικία και να είμαστε κοντά στον πελάτη με ασφάλιση υγείας, σε κάθε ηλικιακή περίοδο.

Το προσδόκιμο της ζωής αυξάνεται συνεχώς και η διαχείριση των χρόνιων παθήσεων έρχεται πιο μπροστά στις ανάγκες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ποσοστό εξάρτησης του πληθυσμού από καθημερινές ανάγκες διαχείρισης της υγείας φθάνει στο 31%. Διαμορφώνεται, δηλαδή, μια νέα κατάσταση, με ανάδειξη δυναμικών παραγόντων όπως η γήρανση του πληθυσμού, που δεν επιτρέπεται να αγνοήσουμε για το μέλλον των ασφαλίσεων υγείας.

Πρόκειται για παράγοντες που, μαζί με την τεχνολογία, θα είναι καταλυτικοί και για το κόστος της Υγείας.

 

Ας μιλήσουμε τώρα για την Interamerican. Ανακοινώσατε και για το 2018 σημαντική κερδοφορία και αναφέρεστε με έμφαση στον μετασχηματισμό της εταιρείας. Στην 50ή επέτειο του Οργανισμού σας –που γιορτάζετε φέτος–, διαφαίνεται μια αλλαγή πορείας ή όχι;

 

Ο προσανατολισμός παραμένει σταθερός: μιλάμε για έναν Οργανισμό εστιασμένο στον πελάτη από την ίδρυσή του, που άνοιγε δρόμους στην αγορά πρωτοπορώντας και καινοτομώντας. Αυτή είναι και η σύγχρονη επιχειρησιακή λογική μας, με μόνη διαφορά ότι ακολουθούμε τους ρυθμούς της εποχής, που είναι ολοένα και περισσότερο επιταχυνόμενοι.

Οκτώ στους δέκα Έλληνες θα προτιμούσαν ό,τι πληρώνουν για εισφορές να το πληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση.

Για τον μετασχηματισμό της εταιρείας επενδύουμε στην τεχνολογία, τη γνώση και την καινοτομία, που είναι ένας απεριόριστος πόρος. Καλλιεργούμε μια νέα κουλτούρα εργασίας, βασισμένη στην ευελιξία και την αποδοτικότητα, τόσο στη διακυβέρνηση και την οργάνωση των διοικητικών δομών όσο και στον τομέα της διανομής και των πωλήσεων, όπου θέλουμε να βρισκόμαστε στη διάθεση του πελάτη με κάθε τρόπο που αυτός θα ήθελε να επιλέξει.

Με τη γλώσσα των αριθμών, έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε επί αρκετά χρόνια την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή κεφαλαιοποίηση, που σημαίνει αξιόπιστη Interamerican. Εστιάζουμε σε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο και διερευνούμε-επιλέγουμε να δραστηριοποιηθούμε σε νέες, αναδυόμενες ασφαλιστικές ευκαιρίες μέσα και από συνεργασίες, με στόχο να αυξήσουμε το μερίδιό μας σε ζωτικούς τομείς ασφάλισης.

Κατά προτεραιότητα, στην Υγεία, όπου διαθέτουμε μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε υποδομές και ένα ανατρεπτικά καινοτόμο σύστημα υγείας, το “bewell”, αλλά και στις γενικές ασφαλίσεις, όπου έχουμε πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς, ενώ και στον κλάδο ζωής στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό περιθώριο κέρδους.

 

Αλλάζετε και το δίκτυο διανομής των προϊόντων σας;

 

Στη διανομή, πέρα από την ενίσχυση του εταιρικού δικτύου των συνεργατών, για να ανταποκριθούν σε νέο ρόλο υψηλών απαιτήσεων συμβουλευτικής, έχουμε συνεχή βελτίωση του δικτύου συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών και, βέβαια, το μοντέλο της Anytime, που παραμένει μοναδική καινοτομία για την Ελλάδα και φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ασφάλιση οχημάτων.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός νέου, δυναμικού και ανοικτού σε αλλαγές επιχειρηματικού μοντέλου υψηλής απόδοσης, αποτελεσματικότητας και ανταπόκρισης στις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών μας. Η εξέλιξη του Οργανισμού μας σε ένα «ζωντανό σύστημα» μπορεί να δώσει συνέχεια στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε, γι’ αυτό, να βασιζόμαστε στην οργανική κερδοφορία, αποδίδοντας αξία στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, την ευρύτερη κοινωνία και την εθνική οικονομία. Επισημαίνω ότι, πέρυσι, διανείμαμε οικονομική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

 

Είστε, λοιπόν, αισιόδοξος για την αγορά, γενικότερα;

 

Η ασφαλιστική αγορά δείχνει θετική ανταπόκριση στις απαιτούμενες αλλαγές, κι αυτό με κάνει να αισιοδοξώ. Τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής στην ασφάλιση απαιτούν δομημένη στρατηγική, άλμα στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, της τεχνολογίας και των δεδομένων, τολμηρές και γρήγορες αλλαγές σε διαδικασίες. Διαμορφώνονται νέες συνθήκες ανταγωνισμού, με μεγαλύτερη ένταση, κι αυτό δεν είναι κακό όταν τηρούνται οι «όροι του παιχνιδιού».

Η αγορά μας θα εξορθολογιστεί και θα γίνει περισσότερο επαγγελματική, πιο διεισδυτική στην καθημερινότητα των πολιτών, και θα ήθελα να δω και συνεργασίες μεταξύ εταιρειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφαλιστική αξία.

Δεν υπάρχει εταιρεία που να κάνει το ίδιο καλά τα πάντα σχετικά με την ασφάλιση. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες και είναι βέβαιο ότι η κοινωνική ασφάλιση θα περιοριστεί σε βασικές καλύψεις πρόνοιας για Υγεία και Σύνταξη, έχοντας αναγκαία τη συμπλήρωσή της από την ιδιωτική ασφάλιση.

 

Ποιος είναι ο Γιάννης Καντώρος

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού και στη συνέχεια απέκτησε τίτλο MBA από το Cardiff Business School.

Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του ως στέλεχος Πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Bausch & Lomb και Rhone Poulenc Hellas. Συνέχισε εργαζόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο. Η συνεργασία του με τον Όμιλο Εταιρειών Interamerican ξεκίνησε το 2000, με την ανάληψη καθηκόντων διευθυντή Marketing, θέση από την οποία εξελίχθηκε στη συνέχεια σε γενικό διευθυντή Marketing και Πωλήσεων.

Οι εταιρείες που θα αγνοήσουν την ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών δεν θα έχουν μέλλον

Τον Απρίλιο του 2015, ανέλαβε επιπλέον καθήκοντα γενικού διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican, έως τον Νοέμβριο του 2016, οπότε και ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών εταιρειών: Interamerican Ζωής ΑΕ, Interamerican Ζημιών ΑΕ, Interamerican Βοηθείας ΑΕ και Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ.

Έχει εκλεγεί μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλίσεων Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του κατάρτισης, ολοκλήρωσε το Executive Management Program στο Ashridge Business School, όπως επίσης και το ACHMEA Senior Leaders Program στο Bled School of Management.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here