Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου μεταβίβασε 18,99% των μετοχών του ο Ευάγγελος Στασινόπουλος, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο. Πλέον το ποσοστό του περιορίζεται στο 23,47%.

Αναλυτικά:

(α) το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου 25% (ήτοι 23,47% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco) κατόπιν διάθεσης του 18,99% των μετοχών της Viοhalco που κατείχε,

(β) το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ) απέκτησε το 18,99% των μετοχών της Viοhalco συνεπεία της ως άνω διάθεσης των μετοχών από τον κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο, και

(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές της Viοhalco που κατέχει το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ. Κατά συνέπεια, αυτά τα δικαιώματα ψήφου αθροίζονται με τα δικαιώματα ψήφου που ήδη κατέχει ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος στο όνομά του (4,66% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco). Συνολικά, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του ανέρχεται στο 23,65% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here