Απίστευτο! Ψήφισαν την ΚΥΑ για τα κόκκινα δάνεια, με λάθος ποσοστά κρατικής επιδότησης!

0

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Μια απίστευτη, θλιβερή -όσο και αποκαλυπτική της κατάστασης που επικρατούσε στο υπουργείο Οικονομικών- τεχνική εμπλοκή, προέκυψε από τη διαδικασία για την 4η αξιολόγηση, που ξεκινά επισήμως σήμερα.

Όπως προκύπτει από την ανταλλαγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου Οικονομικών με τους «θεσμούς», η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, όχι μόνον «αμέλησε» να στείλει στην DG Comp (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν) την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωρινής προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά επιπλέον η ίδια η ΚΥΑ περιελάμβανε σοβαρότατα τυπογραφικά -ουσιαστικής σημασίας – λάθη, τα οποία ανακάλυψαν οι Βρυξελλιώτες γραφειοκράτες!

Στο έγγραφο που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το «Β» αποκαλύπτεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή, κατέγραφε λάθος τα ποσοστά επιδότησης (της κρατικής συνεισφοράς !!) της δόσης των στεγαστικών δανείων. Επιπλέον αγνοούσε βασικές διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων που διέπουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το πρόβλημα προέκυψε λίγες μέρες μετά τον… Δεκαπενταύγουστο, όταν η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσπαθούσε να καταρτίσει την ατζέντα των διαπραγματεύσεων για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Τότε προέκυψε ως εκκρεμότητα το γεγονός ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν είχε στείλει την Κοινή Υπουργική Απόφαση προς έγκριση στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών έστειλαν αμέσως την ΚΥΑ όπως ακριβώς είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Κομισιόν… επέστρεψε (!) την ΚΥΑ «διορθωμένη» (!), αφού οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών ανακάλυψαν ότι η απόφαση περιελάμβανε δεκάδες …τυπογραφικά… λάθη όσον αφορά τα ποσοστά επιδότησης των δόσεων από το κράτος!

Επιπλέον -και αυτή ίσως είναι η ουσιαστικότερη παρατήρηση- οι Βρυξέλλες απαίτησαν από τη νέα πλέον κυβέρνηση να συμπεριλάβει στην -νέα υποχρεωτικώς- Κοινή Υπουργική Απόφαση ειδική ρήτρα όσον αφορά την επιδότηση των στεγαστικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Η κοινοτική νομοθεσία απαγορεύει επιδοτήσεις μεγαλύτερες των 200.000 ευρώ ανά τριετία προς έναν συγκεκριμένο επαγγελματία ή επιχειρηματία για να μην υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεώρησαν ότι εφόσον ο νόμος περί προστασίας της πρώτης κατοικίας θέτει ως ανώτατο όριο δανείου τα 130.000 ευρώ, δεν υπάρχει επί της ουσίας θέμα επιδότησης μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ.

Οι Βρυξέλλες απάντησαν ότι είναι πιθανό κάποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας -κατά πάσα πιθανότητα αγρότης- να έχει λάβει από κάποιο άλλο κοινοτικό ή κρατικό πρόγραμμα ενίσχυση ή επιδότηση κι επομένως μαζί με την επιδότηση της στεγαστικής δόσης να ξεπερνά το όριο των 200.000 ευρώ.

Γι’ αυτό τα στελέχη της DG Comp πρόσθεσαν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ένα ολόκληρο άρθρο, το άρθρο 9 με 10 αναλυτικές παραγράφους, που θέτει τους κοινοτικούς περιορισμούς για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, το νεοκαταρτισθέν άρθρο 9 αναφέρει:

«Η συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ε.Ε. 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), 1408/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και 717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας),

Ο Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται έκαστος δικαιούχος εξαρτάται από τον τομέα ο οποίος ενισχύεται με την παρούσα ενίσχυση όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω Κανονισμών.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος-μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών:
ι) το ποσό των 200.000 € (100.000 € όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων), όταν η ενίσχυση χορηγείται με 14/17 τον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρ. 3 του Κανονισμού,
ιι) το ποσό των 20.000 € ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. 1408/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα), και
ιιι) το ποσό των 30.000 € ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. 717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)».

Οι «διορθώσεις» της ψηφισμένης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα στελέχη της Κομισιόν δεν περιορίζονται στα ανωτέρω.

Αποδεικνύουν απλώς την προχειρότητα, την αδιαφορία και την τσαπατσουλιά με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση νομοθετούσε…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here