Αύξηση 10% κατέγραψαν τα εναλλακτικά κεφάλαια στην παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά το 2017 σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Aon Benfield. Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου έδειξαν ισχυρή διάθεση για ανάληψη ασφαλιστικού ρίσκου παρότι το 2017 ήταν έτος-ρεκόρ για το ύψος των ζημιών από φυσικές καταστροφές που ανήλθαν στα 136 δισ. δολ.

Τα εναλλακτικά κεφάλαια στον κλάδο αντασφάλισης έφτασαν τα 89 δισ. δολ. (από 81 δισ. δολ. το 2016), ενώ τα παραδοσιακά κεφάλαια σημείωσαν οριακή αύξηση 0,4% κατά την ίδια περίοδο και ανήλθαν στα 516 δισ. δολ.

Σύμφωνα με την Aon, οι πρωτασφαλιστές αλλά και τα κρατικά σχήματα αντασφαλιστικής κάλυψης συνέβαλαν στην άμβλυνση των επιπτώσεων στις αντασφαλιστικές εταιρείες από τις μεγάλες ζημίες από φυσικές καταστροφές το 2017. “Ο αντασφαλιστικός κλάδος απορρόφησε σχετικά χαμηλό ποσοστό των ζημιών του ιδιωτικού τομέα”, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Ζημιές της τάξης των 20 δισ. δολ. απορροφήθηκαν από κρατικές υπηρεσίες.

Ειδικός δείκτης που έχει καταρτίσει η Aon και που καταγράφει τα βασικά μεγέθη των 21 μεγαλύτερων αντασφαλιστικών εταιρειών έδειξε αύξηση 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στον συγκεντρωτικό συνδυασμένο δείκτη. Οκτώ από τις 21 εταιρείες ανέφεραν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα ίδια κεφάλαια των 21 εταιρειών συνολικά αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 204 δισ. δολ.

Τα σωρευτικά κέρδη προ φόρων των 21 αντασφαλιστικών εταιριών μειώθηκαν κατά 75% στα 5,1 δισ. δολ. για το 2017, καθώς οι ζημίες από ανάληψη κινδύνων (underwriting) στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων άγγιξαν τα 11 δισ. ευρώ, οδηγώντας τον συνδυασμένο δείκτη στο 107,4%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των 21 εταιρειών υποχώρησε κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 2% για το 2017.

Οσον αφορά στο 2018, οι ζημίες από φυσικές καταστροφές μέχρι στιγμής κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ιστορικό μέσο όρο και οι συνθήκες στις αγορές χρήματος είναι σχετικά ήπιες. Η Aon Benfield σημειώνει επίσης τα περιθώρια περαιτέρω συγκέντρωσης στον αντασφαλιστικό κλάδο μετά από τις εξαγορές των Validus και  XL Group από τις AIG και AXA  αντίστοιχα.

“Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ύψος των κεφαλαίων στον παγκόσμιο αντασφαλιστικό κλάδο βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ ενόψει των ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβολαίων την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018 (mid-year renewals)”, σημειώνεται στη μελέτη, που καταλήγει ότι η συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα κεφαλαίων θα οδηγήσει σε οξύ ανταγωνισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here