Δεν διαφέρουν σημαντικά οι προτιμήσεις των ανδρών και των γυναικών στην επιλογή ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Και τα δύο φύλα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα δύο φύλα αγοράζουν προαιρετικές καλύψεις, οι προτιμήσεις δεν διαφέρουν ούτε στο χρώμα του αυτοκινήτου, σύμφωνα με έρευνα της Insurancemarket.

της Ελενας Ερμείδου

Οι γυναίκες αναφέρει η έρευνα εμφανίζονται πιο γρήγορες στην online ασφάλεια του αυτοκινήτου τους, ολοκληρώνοντας σε μικρότερο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη φόρμα. Οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο πιστοί στην ασφαλιστική τους εταιρεία την στιγμή της ανανέωσης. Και τα δύο φύλα επιλέγουν προαιρετικές καλύψεις με πρώτη στις προτιμήσεις τους την Οδική Βοήθεια. Οι επιλογές στο χρώμα αυτοκινήτου είναι ολόιδιες και στα δύο φύλα. Πρώτη θέση κατέχει το μαύρο, ακολουθούν ασημί, το μπλε, το γκρι και το λευκό.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 21 Δεκεμβρίου του 2012 καταργήθηκε η διάκριση φύλο και  άνδρες – γυναίκες πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο για τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα με απόφαση της ΕΕ (IP/11/1581). Η αλλαγή πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο στα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου αλλά και στις ασφάλειες ζωής / προσόδου Με άλλα λόγια η τιμολόγηση πρέπει να βασίζεται  σε παράγοντες κινδύνου, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, όπως η συμπεριφορά οδήγησης στην περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου.

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο απεφάνθη την 1η Μαρτίου 2011 ότι οι διαφορές στις τιμές ασφάλισης που βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ενός ατόμου συνιστούν διακριτική μεταχείριση (MEMO/11/123). Το ∆ικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η διαφορά στα ασφάλιστρα γυναικών και ανδρών συνιστά διάκριση λόγω φύλου και κατά συνέπεια δεν είναι συμβατή με τον Χάρτη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από αυτή τη σημαντική αρχή στην εθνική τους νομοθεσία. Το Δικαστήριο τότε είχε χορηγήσει μεταβατική περίοδο 21 μηνών για την προσαρμογή της τιμολογιακής του διάρθρωσης στους νέους κανόνες, με τελική προθεσμία την 21η ∆εκεμβρίου 2012.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here