του Κώστα Σιαμπράκου/Meizon Παροχή Χρημ. Υπηρεσιών

Καθώς το δυναμικό backup του Ενεργητικού της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είχε συνέχεια στην εβδομάδα που διανύσαμε, το αποτέλεσμα ήταν η συνολική αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων να γυρίσει σε θετικά επίπεδα σε σχέση με την έναρξη της χρονιάς και το κύριο ζητούμενο, πλέον, είναι να διατηρήσει το ανοδικό της πρόσημο, στις λίγες εναπομείναντες ημέρες του 2020.

Πράγματι, η εβδομαδιαία αύξηση της κεφαλαιοποίησης σε απόλυτα νούμερα άγγιξε τα 105,888 εκατ. € και το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 7,952 δις €. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός ότι παραμένει η ένταση των εισροών, ενώ όλα δείχνουν ότι η τάση της επιστροφής των μεριδιούχων στην αγορά των Α/Κ (που λαμβάνει χώρα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους) δεν θα έχει διάρκεια μόνον στις τελευταίες δύο εβδομάδες του έτους, αλλά και (τουλάχιστον) στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς – ελπίζουμε, σαφέστατα, σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Στην παραπάνω, λοιπόν, ποσοστιαία αύξηση του Ενεργητικού κατά 1,35%, η αύξηση των μεριδίων περί του 0,69% συνέβαλε στο εν τρίτο της άνοδό του, καθώς η αξία των αγορασθέντων μεριδίων ανήλθε στα 36,229 εκατ. €.

Σε σχέση με την έναρξη του έτους, το Ενεργητικό κινείται (πλέον) με ανοδικό ρυθμό 1,18%, τα μερίδια με 7,26%, οι δε εισροές “πέρασαν” σε τριψήφια αξία, αγγίζοντας τα 102,239 εκατ. €.

Τα εν λόγω θετικά νούμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη και ιδιαίτερη σημασία για την φετινή “περιβόητη” χρονιά , αν αναλογιστούμε ότι τρεις κατηγορίες με υψηλά μερίδια αγοράς έναντι του Ενεργητικού παραμένουν σε αρνητικές μέσες αποδόσεις: τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -10,49% (3η σε μερίδιο αγοράς με 12,76%), τα Μικτά Α/Κ με -1,52% (1η σε μερίδιο αγοράς με 23,52%) και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με -0,38% (5η σε μερίδιο αγοράς με 8,86%) – δηλ. τρεις κατηγορίες που αθροιστικά διαχειρίζονται το 45,14% του συνολικού Ενεργητικού.

Επιστροφή στα εβδομαδιαία δρώμενα, όπου η μέση απόδοση της αγοράς ήταν θετική 0,64%. Από τις 19 κατηγορίες των Α/Κ, οι 11 επέτυχαν κέρδη, οι 6 σημείωσαν οριακές ζημιές και 2 παρέμειναν αμετάβλητες (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και Funds of Funds Ομολογιακά). Πρωταθλητές μέσης ανοδικής απόδοσης ήταν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 5,07%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 3,51% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 1,87%. Στον αντίποδα, οι μέσες απώλειες των καθαρών τιμών κινήθηκαν σε πολύ στενό εύρος: από -0,39% (Μετοχικά Α/Κ Διεθνή) έως και -0,02% (Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης).

 Ακόμη μία εβδομάδα υψηλής συναλλακτικής αξίας και επενδυτικής διάθεσης, με τις 15 κατηγορίες να καταγράφουν εισροές (σημαντικής, μάλιστα, αξίας) και τις 4 εκροές. Η υψηλότερη αξία αγορασθέντων μεριδίων πραγματοποιήθηκε στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 11,838 εκατ. € (αύξηση μεριδίων 1,25%). Ακολούθησαν τα Funds of Funds Μικτά με 8,655 εκατ. € (αύξηση μεριδίων 1,14%), τα Funds of Funds Μετοχικά με 5,119 εκατ. € (αύξηση μεριδίων 1,81%), τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 4,406 εκατ. € (αύξηση μεριδίων 0,31%) και τα Μικτά Α/Κ με 3,267 εκατ. € (αύξηση μεριδίων 0,18%)

Αντιθέτως, οι κατηγορίες που ξεχώρισαν σε εκροές ήταν τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 754 χιλ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 746 χιλ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 730 χιλ.

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 15/12/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here