Η εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενου από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα, Κλέτσα Βασίλειο, Λινάρδου Ελένη, Σουλτογιάννη Αλέξιο και Ταμβακάκη Φαίδωνα Θεόδωρο με τριετή θητεία, λήγουσα την 17η.04.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

2. Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος

3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος

5. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18.04.2024 απόφαση του, εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τους κ.κ. Ελένη Λινάρδου, Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Αλέξιο Σουλτογιάννη.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 22.04.2024 απόφασή της, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Λινάρδου, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

3. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Σύμφωνα με τον ισχύοντα εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η θητεία των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα θα διαρκέσει μέχρι την 17.04.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ