Πλούσιο ήταν το έργο της Alpha Bank στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, με πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, όπως αποτυπώνεται στον 15ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, της Alpha Services and Holdings, μητρικής εταιρείας του Ομίλου.

Ο Απολογισμός, μέσω της διαφανούς και πλήρους δημοσιοποίησης ουσιαστικών θεμάτων για τη λειτουργία της Τράπεζας, παρουσιάζει τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του Ομίλου και επιδιώκει την παρακολούθηση των αντίστοιχων επιδόσεών του, με στόχο τη βελτίωση και την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής του, αλλά και τη δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, “Project Tomorrow”, που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ένταξη των κριτηρίων ESG σε όλους τους άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Επιπλέον, εκτενής αναφορά γίνεται στις πρωτοβουλίες του Ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, τη δημιουργία υπεύθυνων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και την υποστήριξη των Πελατών, της Κοινωνίας και των Εργαζομένων του.

Στο μήνυμά του που συνοδεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τονίζει χαρακτηριστικά:

 • «Προσβλέποντας στο μέλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην κινητοποίηση του κεφαλαίου μας, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και ολοκληρωμένων σειρών προηγμένων προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακών εργαλείων που θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Για τον σκοπό αυτό, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα, μία ισότιμη και δίκαιη κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος και, τελικά, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους».

Ειδικότερα, οι πτυχές του 15ου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021 της Alpha Bank περιλαμβάνουν:

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Με στόχο να διαμορφώνει σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η Τράπεζα ανέλαβε μία σειρά δράσεων, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση κατά 13,4% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά 11% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και κατά 9,4% των εκπομπών ρύπων Scope 3.

Επιπλέον, σημαντικές ήταν οι πρωτοβουλίες που έλαβε η Τράπεζα σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, όπως η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων σε όλα τα Καταστήματα και κτίρια της Τράπεζας σε ποσοστό 99%, καθώς και το πρόγραμμα Managed Printing Services (MPS) για τη διαχείριση εκτυπωτικών εργασιών και την αυτοματοποίηση αρκετών διαδικασιών, ιδιαίτερα στα Καταστήματα (εκτύπωση συμβάσεων, κ.λπ.).

Χάρη στις δράσεις αυτές, μείωσε κατά 12,3% τον ετήσιο ρυθμό κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ανακύκλωσε 660.817 κιλών χαρτιού, 27.840 κιλών πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 5.885 κιλών αναλωσίμων εκτυπωτών. Επιπλέον, μέσω των δωρεών πάγιου ηλεκτρονικού υλικού και εξοπλισμού γραφείου που πραγματοποιήθηκαν το 2021, ενισχύθηκε η αρχή της κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα απετράπη η εκπομπή ισοδύναμων 38,9 τόνων CO2. Επίσης, ο Όμιλος πέτυχε μείωση της κατανάλωσης λίτρων υδάτινων πόρων ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 24% σε σχέση με το 2020.

 

Υπεύθυνες και βιώσιμες χρηματοδοτήσεις

 

Το 2021 χαρακτηρίστηκε από προκλήσεις, εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία Covid-19 για πλήθος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η Alpha Bank ανταποκρίθηκε άμεσα, με σειρά ενεργειών για την ανακούφιση των νοικοκυριών, παρέχοντας εξ’ αρχής τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων των οφειλών τους, σε οφειλέτες στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που επλήγησαν από την πανδημία, και υλοποιώντας πάνω από 10.000 τέτοια αιτήματα.

 

 

 • Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε στη χορήγηση 2,4 δισ. ευρώ σε Μικρές Επιχειρήσεις, 6,4 δισ. ευρώ σε Μεσαίες και Τουριστικές Επιχειρήσεις και 5,5 δισ. ευρώ σε Μεγάλες Επιχειρήσεις.

 

Το 2021, η Τράπεζα ανέπτυξε ένα εκτενές πρόγραμμα εργασιών ESG, προκειμένου, όχι μόνο να αξιοποιήσει την ευκαιρία συνεργασίας με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, αλλά και να διαχειριστεί τυχόν πιθανούς κινδύνους ESG. Στο πλαίσιο χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη:

 • η Τράπεζα υπέγραψε με τη ΔΕΗ Α.Ε. σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως και 300 εκατ. ευρώ,
 • ενέκρινε το 78,5% των αιτήσεων που έλαβε για το σύνολο των δανειακών προγραμμάτων «Alpha Πράσινες Λύσεις», που αντιστοιχεί σε 9,8 εκατ. ευρώ,
 • προχώρησε στη χρηματοδότηση σε σειρά επενδύσεων (Ενέργεια και δίκτυα διανομής, μεγάλες υποδομές, ΣΔΙΤ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει με 880 εκατ. ευρώ, εν όλω ή εν μέρει, περισσότερα από 43 έργα, όπως Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα και Μονάδες Βιοαερίου, συνολικής ισχύος περίπου 1 GW.

 

 

Πρόσβαση για όλους στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας

 

Η Alpha Bank, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο 299 Καταστημάτων και 460 off-site ATMs σε όλη την Ελλάδα, θέτει ψηλά στις προτεραιότητές της την εξασφάλιση προσβασιμότητας για τους Πελάτες της στις χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες. Η Τράπεζα λειτουργεί 11 Καταστήματα σε ισάριθμες αραιοκατοικημένες περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και 46 οff-site ΑΤΜs, ενώ το 2021 εγκατέστησε οff-site ATMs νέας τεχνολογίας σε 17 απομακρυσμένες περιοχές και νησιά της χώρας, με δυνατότητα άμεσης κατάθεσης σε λογαριασμό.

Επιπλέον, αύξησε σε 67% το ποσοστό των καταστημάτων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, από 60% που ήταν το 2019, ενώ το 20,5% των ΑΤΜs της ανά την Ελλάδα περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Η Τράπεζα υλοποίησε, επίσης, το σχέδιό της για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή, κατευθύνοντας και εκπαιδεύοντας ένα μεγάλο μέρος των Πελατών της στις ψηφιακές συναλλαγές, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι το 94% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν μέσω των Ψηφιακών Δικτύων, με 7 στους 10 χρήστες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Τράπεζας για κινητά σε μηνιαία βάση και έναν στους δύο συνδρομητές e-Banking να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το myAlpha Mobile.

Παράλληλα, το 2021 ήταν μια πλούσια χρονιά σε ό,τι αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα στις επιχειρήσεις, καθώς η υπηρεσία “Digital Business Onboarding”, που ξεκίνησε το 2020, εμπλουτίστηκε με νέα χαρακτηριστικά, παρέχοντας στους νέους Εταιρικούς Πελάτες ακόμη περισσότερες επιλογές. Συγκεκριμένα:

 • οι ηλεκτρονικές εγγραφές επιχειρήσεων ως χρήστες του e-Banking για Επιχειρήσεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020,
 • 1 στις 3 επιχειρήσεις επέλεξε να ξεκινήσει την τραπεζική της σχέση με την Alpha Bank εξ αποστάσεως,
 • ενώ αύξηση 28% σημειώθηκε και στη χρήση της Υπηρεσίας “Alpha e-Commerce”.

 

 

Επίσης, ύστερα από έρευνες που διεξήχθησαν για λογαριασμό του Ομίλου, 9 στους 10 Πελάτες χαρακτήρισαν την Alpha Bank ως «Τράπεζα που μπορείς να εμπιστευτείς» και βρήκαν θετική την ανταπόκρισή της στις συνθήκες της πανδημίας.

Επενδύοντας στους Ανθρώπους μας

 

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Alpha Bank διαδραματίζει η ανάπτυξη του Προσωπικού της και η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την ατομικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και υποστηρίζει την πρόοδο κάθε Εργαζόμενου. Στο σύνολό του, ο Όμιλος απασχολούσε στις 31.12.2021, 8.529 Εργαζόμενους, πετυχαίνοντας σημαντική πρόοδο στον τομέα της ίσης αντιπροσώπευσης των φύλων, με το 56% των Ανθρώπων του Ομίλου να είναι γυναίκες, ενώ γυναίκες καταλαμβάνουν το 37% των διευθυντικών θέσεων.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έγκριση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης της 22 Ιουλίου, η Τράπεζα αύξησε πλέον και την αντιπροσώπευση των γυναικών στο Διοικητικό της Συμβούλιο ξεπερνώντας το 30% των μελών. Πέραν αυτού, η Τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη όλων των Εργαζομένων και τους παρέχει συνεχή υποστήριξη με σκοπό να αυξήσει την απόδοση και το επιχειρηματικό τους πνεύμα, σύμφωνα με τον τομέα ειδίκευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 2021, εκπαιδεύθηκαν 5.172 άτομα με τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά Εργαζόμενο της Τράπεζας, να ανέρχεται σε 24,1 ώρες.

Ισχυρό Κοινωνικό αποτύπωμα: Σημαντικές δράσεις για την Υγεία, τον Πολιτισμό και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Κατά το 2021, η Alpha Bank συνέχισε να επενδύει στην κοινωνική της συνεισφορά, διαθέτοντας συνολικά το ποσό των Ευρώ 2.819.758 σε δράσεις για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, την Υγεία, την Κοινωνία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον. Ενδεικτικά, στον Απολογισμό περιγράφονται οι δράσεις που ανέλαβε ο Όμιλος στον τομέα της Υγείας, όπως το Πρόγραμμα «Μαζί με στόχο την Υγεία», το οποίο στήριξε τη λειτουργία κέντρων υγείας σε 70 νησιά, παρέχοντας 242.504 τεμάχια ιατροφαρμακευτικού υλικού, διασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση περισσότερων από 833.357 συμπολιτών μας στην ιατρική περίθαλψη.

 

Επίσης, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μέσω της οικονομικής υποστήριξης εκδηλώσεων και δράσεων, όπως, μεταξύ άλλων:

 • το πρόγραμμα «Οι φθορές που πληγώνουν», με στόχο την αποκατάσταση και συντήρηση γλυπτών που βρίσκονται σε εμβληματικούς χώρους κεντρικών πόλεων της Ελλάδας,
 • το πρόγραμμα «Όλοι μαζί στην όπερα», το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε εκδηλώσεις όπερας και μπαλέτου και
 • το πρόγραμμα «Σινεμά για όλους», χάρη στο οποίο περισσότεροι από 10.000 συνάνθρωποί μας με περιορισμούς όρασης, ακοής ή κινητικότητας και αναπηρίες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την κινηματογραφική εμπειρία.

 

Παράλληλα, η Τράπεζα πρωταγωνίστησε με δράσεις ευαισθητοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος, με ενδεικτική την πρωτοβουλία που έλαβε η Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την έννοια του “Impact Investing” σε Πελάτες Private Banking, δημιουργώντας ένα σύστημα περιβαλλοντικού “bonus” που συνδέεται με Δομημένα Ομόλογα. Μέσω αυτής της δράσης, επιτεύχθηκε η φύτευση 17.379 νέων δέντρων στο δάσος Αρωνά του Δήμου Κατερίνης, τα οποία αντιστοιχούν σε απορρόφηση 2.606 τόνων εκπομπών CO2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση στις φυσικές καταστροφές συνεχίζονται και το 2022, με τη δωρεά, μεταξύ άλλων, 6 πυροσβεστικών οχημάτων και την παροχή οικονομικής βοήθειας σε εθελοντικές οργανώσεις πυροσβεστών της Εύβοιας, καθώς και την παράδοση 2.000 κρανών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

 

Σημαντική είναι η συμβολή της Alpha Bank να καταστεί η Αστυπάλαια νησί-πρότυπο στον τομέα της βιωσιμότητας στη Μεσόγειο, μέσα από:

 • τη συμμετοχή της στην κρατική δράση e-Astypalea, με το καταναλωτικό δάνειο «Alpha Πράσινες Λύσεις – Ηλεκτροκίνηση», το οποίο αποτελεί την ιδανική λύση χρηματοδότησης για την αγορά οικολογικού μέσου μεταφοράς, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας
 • την εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Κυκλική οικονομία στην πράξη», με κύκλο εργαστηρίων ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς του νησιού, και

 

 • ως Μεγάλη Χορηγός του “AstyBus”, της νέας «πράσινης» και on-demand υπηρεσίας ηλεκτρικών αστικών συγκοινωνιών στο νησί.

 

Υψηλές επιδόσεις σε διεθνείς δείκτες ESG και διακρίσεις

 

Η έμπρακτη προσήλωση της Τράπεζας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου οικοσυστήματος, αποδεικνύεται και από τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της στους δείκτες ESG, καθώς κατάφερε να λάβει αξιολόγηση AA στον δείκτη MSCI ESG Ratings και να είναι από τους πρώτους οργανισμούς που υπέγραψαν την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών “UNEP FI”, συνεισφέροντας σε 10 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής προσπάθειας, είναι η βελτίωση των επιδόσεων της Τράπεζας στον δείκτη ESG Quality Score του ISS, κατά 5 βαθμίδες, από το 2019 έως σήμερα.

 

 

Τέλος, επιβεβαίωση του σημαντικού έργου που επιτέλεσε η Τράπεζα τον προηγούμενο χρόνο αποτέλεσε και η βράβευσή της για την προώθηση της βιώσιμης περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στα Hellenic Responsible Business Awards 2022, όπου απέσπασε 6 βραβεία και αναδείχθηκε «CSR Corporate Brand της Χρονιάς», κατακτώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here