Η βιομηχανία παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής «Οικογένεια Στεργίου», διανύει την καλύτερη της περίοδο. Αναπτύσσεται, διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Τα έσοδα του 2018 αυξήθηκαν κατά 9%. Στο διάστημα 2014-2017 η εταιρεία Στεργίου υλοποίησε πάγιες επενδύσεις της τάξεως των 9,1 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που διατηρεί στο Τατόι Αττικής.

Για το 2019, ο στόχος έχει τεθεί με επίκεντρο την ανάπτυξη στο κανάλι του bake off. 

Το 2017 η εταιρεία Στεργίου κατάφερε να ενισχύσει κατά 12,1% τα έσοδά της, τα οποία ανήλθαν στα 25 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά περίπου 23% και ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 20-17 διαμορφώθηκε σε 492.500 ευρώ που αποτελεί περίπου το 14,5% του συνόλου των δανείων της. Σε ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 το υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 2,9 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here