Το Οικονομικό Ημερολόγιο του Έτους 2018 γνωστοποιεί η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. σημειώνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2017.

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017: Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 25 Μαϊου 2018

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2017

Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2018: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here