του Κώστα Σιαμπράκου

Το πρώτο τρίμηνο του έτους έκλεισε αφήνοντάς μας, όχι μόνον με την απογοήτευση του πολέμου εντός Ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 80 χρόνια αλλά και με ζοφερές σκέψεις για το πως θα μεταβληθεί ο χάρτης σε παγκόσμιο επίπεδο, στο άμεσο μέλλον, αλλά και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε πρωτογενή χρηματοοικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά και λοιπά ζητήματα.

Ο Ελληνικός Θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσα στα πρώτα τρία χρόνια της νέας δεκαετίας, είχε να αντιμετωπίσει (για ακόμη μία φορά) ένα κρίσιμο τρίμηνο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το πρώτο τρίμηνο του 2020, με πόσες αισιόδοξες προβλέψεις είχε ξεκινήσει, οι οποίες εξανεμίστηκαν λόγω της πανδημίας, καταλήγοντας σε χείριστες τριμηνιαίες αποδόσεις και επενδυτικές συμπεριφορές (η χρονιά, τότε, στην εξέλιξή της βέβαια ήταν εντελώς διαφορετική για τον Θεσμό).

Αντιθέτως, σε σχέση με τότε, με εκ διαμέτρου αντίθετες, ευμετάβλητές και διφορούμενες προβλέψεις ξεκίνησε το 2022, καθώς “μπροστά μας” είχαμε – και έχουμε – να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πανδημίας (μη λησμονούμε, είναι ακόμη εδώ), πληθωρισμού, αυξήσεων επιτοκίων, ελλείψεις και δυσκολίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ένα γεωπολιτικό ζήτημα που κατέληξε σε πόλεμο, που όχι μόνον έκανε τα παραπάνω προβλήματα ακόμη πιο έντονα, αλλά “γέννησε” και πολλά ακόμη…

Η έννοια της επένδυσης γίνεται ακόμη περιπλοκότερη για τα επόμενα έτη, σε όλων των τύπων τα χαρτοφυλάκια – είτε συντηρητικά, είτε μικτά, είτε επιθετικά – και απαιτεί ιδιαίτερα αντανακλαστικά και προσοχή εκ μέρους των μεριδιούχων.

  • Το φετινό πρώτο τρίμηνο μας χάρισε “μεγάλες συγκινήσεις”, οι οποίες δεν ήταν εξ ολοκλήρου αρνητικές.

Την υψηλή μεταβλητότητα την αναμέναμε και πολλές φορές την είχαμε επισημάνει. Αυτή η έντονη μεταβλητότητα ήρθε και θα παραμείνει. Τις αρνητικές αποδόσεις, επίσης, τις αναμέναμε (ειδικότερα στις ομολογιακού τύπου κατηγορίες των Α/Κ), λόγω των ζητημάτων που προαναφέραμε – απλώς υπήρξαν χρονικά σημεία, που λόγω του πολέμου, οι μετοχικές πτώσεις ίσως γινόντουσαν “εξεζητημένες”.

Ομοίως, οι εισροές στα Α/Κ είχαμε προβλέψει ότι θα ήταν κατά πολύ χαμηλότερες έναντι των “εκπληκτικών” εισροών του 2021 (παραμένουμε θετικοί στο σενάριο των εισροών και σε ικανό τους μέγεθος στους υπόλοιπους 9 μήνες, πλην εμφάνισης απρόβλεπτων ή ακραίων καταστάσεων).

Το τρίμηνο, όμως, μας άφησε και θετικές σκέψεις, με αποτέλεσμα να παραμένουμε αισιόδοξοι:

α) οι μεριδιούχοι αντέδρασαν με περίσσεια ψυχραιμία και χωρίς κανένα πανικό, όπως γινόταν σε άλλες περιόδους. Υπενθυμίζουμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με αξία εισροών περί των 100 εκατ. €, οι οποίες εξανεμίσθηκαν στο πρώτο “πολεμικό 20ήμερo”, αλλά τελικά η επενδυτική εμπιστοσύνη κυριάρχησε και οδήγησε σε θετικό ισοζύγιο εισροών/εκροών, μικρής (έστω) αξίας 21 εκατ. €.,

β) οι μόνες κατηγορίες, όπως θα παρατηρήσουμε στον πίνακά μας, που επέτυχαν ανοδικό πρόσημο μέσης απόδοσης ήταν αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα στο Ελληνικό χρηματιστήριο: τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με 0,67% και 0,45%, αντιστοίχως (το ανοδικό momentum της Ελληνικής μετοχικής αγοράς έναντι των ξένων προϋπήρχε στο πρώτο μισό του τριμήνου, έπειτα διαταράχθηκε σημαντικά, αλλά τελικά η εμπιστοσύνη επανήλθε). Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η μέση απόδοση της αγοράς των Α/Κ κυμάνθηκε στο -4,04%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να έχουν υποστεί τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (-28,34%), τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (-6,76%) και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (-6,06%).

Τέλος, στα αρνητικά γεγονότα του τριμήνου το Ενεργητικό αντιστάθηκε σθεναρά, περιόρισε την πτώση σε -3,27% και διαμορφώθηκε στα 10,762 δις €.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Μεταβολή Μεταβολή Μέση Εισροές/
Αριθμός Σύνολο Σύνολο  Ενερ/κού Μεριδίων Απόδοση Εκροές/
Α/Κ Ενεργητικού Μεριδίων 01-01-22 01-01-22 01-01-22 01-01-22
Κατηγορία(ες) 29-03-22 29-03-22 29-03-22 29-03-22 29-03-22 29-03-22 29-03-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 740.034.365 145.792.863 -0,35% 4,36% -5,05% 40.339.248
Funds of Funds Μικτά 41 1.850.216.128 428.985.683 0,00% 3,23% -3,09% 60.595.306
Funds of Funds Ομολογιακά 3 76.935.293 6.539.923 -4,76% -1,19% -3,67% -981.076
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 358.003.373 51.323.611 -0,07% 2,14% -0,16% 276.444
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 30.902.776 1.765.162 -27,37% -47,79% -1,35% -11.250.371
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 193.138.527 30.296.556 8,66% 19,47% -2,86% 20.253.019
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.719.457 913.386 -63,25% -84,61% -28,34% -5.514.147
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 32.989.072 10.284.318 0,09% -1,26% 0,67% -183.351
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 29.800.468 3.533.579 4,44% 13,38% -4,34% 2.636.605
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.316.822.109 508.659.990 -0,48% 0,48% 0,45% -34.561.725
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 66.308.246 16.764.198 -2,39% 3,23% -6,06% 2.980.276
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 55 2.584.594.241 300.827.973 1,23% 3,32% -3,35% 130.864.016
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 46 735.670.724 159.230.034 -2,70% -0,68% -3,14% 7.272.520
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.812.151.512 290.636.476 -13,13% -5,72% -6,76% -143.969.750
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 449.494.641 121.777.057 -8,56% -1,66% -3,49% -20.567.987
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών 0 -3.378.842
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 94.810.080 22.051.397 -5,40% 0,18% -0,74% -1.746.519
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 289.496.156 210.333.508 -6,55% -4,25% -0,64% -12.936.598
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 11 96.729.869 9.141.136 -12,29% -5,93% -0,82% -9.228.514
ΣΥΝΟΛΑ 352 10.761.817.038 2.318.856.849 -3,27% 0,03% -4,04% 20.898.555

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος