Η επαναφορά της ανησυχίας για τις πληθωριστικές πιέσεις και η μείωση των προσδοκιών τόσο για σταθεροποίηση των Αμερικάνικων επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, όσο και πιο γρήγορης έναρξης της μείωσης αυτών, οδήγησε σε υποχώρηση των ομολογιακών και μετοχικών τιμών στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ενώ εύλογα δημιούργησε έντονη μεταβλητότητα στις υπόλοιπες διεθνείς αγοράς.

Παρόλα αυτά, όμως, ο Ελληνικός Θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν “πτοήθηκε”. Αντιθέτως, μάλιστα, με αρωγούς τις εισροές και τις θετικές αποδόσεις των κατηγοριών που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό χρηματιστήριο, κατάφερε να επιτύχει νέα υψηλά έτους.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με την έναρξη της χρονιάς, η αξία του Ενεργητικού έχει αναρριχηθεί στα 12,252 δις €, σημειώνοντας αύξηση 12,59%.

Η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης κατά 1,370 δις €, οφείλεται περί του 57,56% στον όγκο των εισροών, που αγγίζουν πλέον τα 788,425 εκατ. € – ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τις θετικές μέσες αποδόσεις.

Η συνεισφορά της εβδομάδας που διανύσαμε ήταν η  αισθητή άνοδος του Ενεργητικού 1,24% ή εναλλακτικά 150,327 εκατ. €.

Η άνοδος αυτή προήλθε, σχεδόν, εξ ολοκλήρου από τον μεγάλο όγκο εισροών (για ακόμη μία εβδομάδα), που ανήλθε σε 134,382 εκατ. €, με παράλληλη ενίσχυση 0,52% των μεριδίων.

Η μέση απόδοση της αγοράς ήταν οριακά θετική 0,08%, παρότι 12 κατηγορίες υπέστησαν ζημιές, μία παρέμεινε αμετάβλητη (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) και 5 έκλεισαν με κέρδη.

Η διαφοροποίηση του ΧΑ σε σχέση με τα διεθνή χρηματιστήρια ακόμη συνεχίζεται, ενώ η κίνηση του ΓΔ άνω των 1.100 μονάδων, μεταφράστηκε σε θετικές μέσες αποδόσεις 2,64% για τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη και 2,26% για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας.

Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 1%.

Στον αντίποδα, σε μέσες αρνητικές αποδόσεις ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -1,21%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,54% και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,50% (οι μέσες απώλειες καθαρών τιμών συγκρατήθηκαν λόγω της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου από 1,072 σε 1,068).

Την ανησυχία των αγορών δείχνει ξεκάθαρα η κίνηση του Αμερικάνικου 10ετές ομολόγου προς τις 3,954 μονάδες, επίπεδα που βρισκόταν στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου – με υψηλότερο σημείο τις 4,218 μονάδες στις 7 Νοεμβρίου 2022 (από εκεί και έπειτα υπήρξε μια συνεχόμενη πτωτική κίνηση μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2023 στις 3,373 μονάδες, η οποία ανεστράφη προς τα επάνω, για να καταλήξουμε στα σημερινά επίπεδα).

Η ανοδική κίνηση των Αμερικάνικων ομολόγων οδήγησε σε όμοια συμπεριφορά τα υπόλοιπα διεθνή ομόλογα, με αποτέλεσμα τον τελευταίο μήνα οι αρνητικές αποδόσεις να έχουν επανέλθει στις ανάλογες κατηγορίες των Α/Κ. Οι επισημάνσεις μας των τελευταίων ημερών, ότι τα μακροοικονομικά προβλήματα (και όχι μόνον) παγκοσμίως, είναι ακόμη εδώ και θα συνεχίζουν να μας “παιδεύουν”, δυστυχώς, επαληθεύτηκαν (πρωτίστως, μάλιστα, για τις Ομολογιακές κατηγορίες).

Ως προς την κινητικότητα των μεριδιούχων, η εβδομαδιαία τους συμπεριφορά, ήταν ακριβώς όπως στα προηγούμενα 7ήμερα του πρώτου 2μήνου του έτους: υψηλές εισροές στις Ομολογιακού τύπου κατηγορίες. Πράγματι, στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή και στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας έλαβαν χώρα εισροές 96,375 και 37,641 εκατ. €, αντιστοίχως.

Από την αρχή τους έτους, οι εν λόγω κατηγορίες μετρούν αξία θετικών συναλλαγών 858,458 εκατ. €: Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή 320,851 εκατ. €, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 537,867 εκατ. €.

Η πρωτοκαθεδρία των Μικτών Α/Κ, που διατηρείται εδώ και σειρά ετών, ως προς το μερίδιο αγοράς τους έναντι του Ενεργητικού (23,67%) αρχίζει πλέον να απειλείται από τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (20,27%).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 13-02-23 13-02-23 13-02-23
Κατηγορία(ες)   20-02-23 20-02-23 20-02-23 20-02-23 20-02-23
Funds of Funds Μετοχικά 40 715.751.464 155.903.204 -0,51% -0,01% -0,48%
Funds of Funds Μικτά 39 1.700.518.625 422.052.181 -0,53% -0,13% -0,47%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 81.537.082 7.243.172 -0,64% -0,27% -0,38%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 10 459.851.225 73.105.630 0,14% 0,98% 0,00%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 27.793.504 1.747.988 -0,92% 0,31% -1,21%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 182.774.415 28.168.918 -0,17% -0,03% -0,43%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.529.434 895.583 -0,81% -0,04% 0,42%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 24.913.853 906.928 2,64% 0,00% 2,64%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.724.611 3.556.053 -0,89% -0,09% -0,54%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.525.991.746 434.550.442 2,32% -0,14% 2,26%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 59.609.709 12.281.724 -0,02% -0,33% 1,00%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.900.409.943 305.575.986 0,39% 0,03% 0,39%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 54 1.043.562.988 186.172.484 9,79% 5,34% -0,28%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 51 2.482.889.978 357.229.052 1,18% 1,15% -0,42%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 420.668.109 121.668.291 -0,55% 0,02% -0,50%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 76.127.653 21.298.903 -0,41% -0,47% -0,26%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 251.889.301 185.078.013 -0,56% -0,45% -0,11%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 266.350.671 27.325.156 -0,29% -0,02% -0,29%
ΣΥΝΟΛΑ 358 12.251.894.313 2.344.759.708 1,24% 0,52%