Δημήτρης Μαλλάς

Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα έσοδα και η κερδοφορία της Vodafone Ελλάδος στο πρώτο μισό του 2019 με την εταιρεία πάντως να έχει μία ελαφρά μείωση της πελατειακής βάσης της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο όμιλος Vodafone, τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2019) διαμορφώθηκαν στα 488 εκατ. ευρώ έναντι 459 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν επίσης καθώς ανήλθαν στα 455 εκατ. ευρώ (από 426 εκατ. ευρώ).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν στα 155 εκατ. ευρώ (από 147 εκατ. ευρώ) με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη στα 64 εκατ. ευρώ (από 59 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις παρουσίασαν μείωση στα 51 εκατ. ευρώ (από 59 εκατ. ευρώ), ενώ η λειτουργική ρευστότητα διαμορφώθηκε στα 15 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική πελατειακή βάση παρουσίασε ελαφρά μείωση στα 4,849 εκατ. συνδέσεις με τα συμβόλαια να μειώνονται κατά 15 χιλιάδες και να αντιστοιχούν στο 33,6% της συνολικής βάσης, ενώ οι συνδέσεις καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 162 χιλιάδες. Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις παρουσίασαν μείωση 5 χιλιάδων σε επίπεδο τριμήνου και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στις 937 χιλιάδες.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται αύξηση στη χρήση δεδομένων κινητής της τάξεως του 33% με τον συνολικό όγκο να φθάνει στα 44.648 TΒ από 33.337 TB το αντίστοιχο α’ εξάμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) ενισχύθηκε το β’ τρίμηνο κατά 7,5% στα 10 ευρώ το μήνα (από 9,3 ευρώ στο α’ τρίμηνο. Το ARPU στα συμβόλαια ήταν στα 21 ευρώ (από 19,9 ευρώ) και εκείνο της καρτοκινητής στα 4,5 ευρώ (από 4,2 ευρώ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here