Ο στόχος είναι απλός: Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που σήμερα λιμνάζουν στα διοικητικά δικαστήρια να επιλύονται γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες προς όφελος και των δύο πλευρών. Το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με την νέα Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών θέσπισε και μια σειρά από ισχυρά κίνητρα που οδηγούν σε γρήγορο και οριστικό κλείσιμο των υποθέσεων.

Η νέα Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, θα έχει την αρμοδιότητα ακόμη και να διαγράφει πλήρως ποσά φόρων, πρόστιμων, προσαυξήσεων και τόκων που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φορο-ελεγκτικές υπηρεσίες.

Υπάρχει ήδη εκτεταμένη νομολογία που προσδιορίζει και περιορίζει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει πρόσθετες επιβαρύνσεις, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί ενδεχόμενη παραγραφή ή ότι οι καταλογισμοί έγιναν εσφαλμένα λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

  • Στην Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών θα γίνονται δεκτές προσφυγές φορολογουμένων οι οποίες συνοδεύονται από αιτήματα μόνο για μειώσεις των καταλογισθέντων ποσών πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων .

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή θα μειώνει τα καταλογισθέντα ποσά θα απαιτεί από τους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τα ‘‘κουρεμένα’’ ποσά, πληρώνοντας άμεσα το 30% ως προκαταβολή και εξοφλώντας το υπόλοιπο 70% είτε εφάπαξ με έκπτωση 75% είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από –35% έως -65%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here