Με τη ματιά του Σάββα Ρομπόλη και του Βασίλη Μπέτση

  

 Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές έχει πολλές τιμές, ανάλογα με το έτος αναφοράς που υπολογίζεται, ενώ το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει μόνο μία τιμή και γι’ αυτό προτείνεται από τη Eurostat στα κράτη μέλη να παρουσιάζεται αυτό και όχι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Εξάλλου η ύφεση του δεύτερου τριμήνου του 22,1% στην Ισπανία, του 19% στη Γαλλία, του 17,3% στην Ιταλία, του 16,3% στην Πορτογαλία κ.λπ. που ανακοινώθηκε από τις συγκεκριμένες χώρες είναι σε τρέχουσες τιμές, οπότε για να γίνει σύγκριση με αυτές τις χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα το 17,1% που ήταν η ύφεση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε τρέχουσες τιμές.

Σημειώνεται ότι το μέσο επίπεδο της ύφεσης στην ευρωζώνη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν 15% σε τρέχουσες τιμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τις τρέχουσες τιμές του ΑΕΠ, στα τέλη Μαρτίου του 2020, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ των άλλων διάφορα σενάρια για την πορεία του τουρισμού, οι εκτιμήσεις μας για την ύφεση στην Ελλάδα για το 2020 ήταν 10-12%.

Είναι χαρακτηριστικό –από τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού τον Αύγουστο του 2020– το ότι οι εισπράξεις παρουσίασαν 65% μείωση σε σχέση με το 2019 και του Ιουλίου 50% μείωση. Αν θεωρηθεί ότι και ο Σεπτέμβριος θα παρουσιάσει μια μείωση των εισπράξεων της τάξης του 50%, όπως ο Ιούλιος (ευνοϊκό σενάριο), και όχι 65%, που ήταν ο Αύγουστος, τότε η ύφεση στο τρίτο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται στο 12%, ενώ στην περίπτωση που τα έσοδα του Σεπτεμβρίου είναι κι αυτά 65%, αυτών του 2019, τότε η ύφεση του 2020 εκτιμάται στο 13%.

Με παρόμοια μεθοδολογία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, προκύπτει ότι η ύφεση του τέταρτου τριμήνου του 2020 θα είναι 7% στο αισιόδοξο σενάριο και 8,5% στο απαισιόδοξο σενάριο και το επίπεδο της ύφεσης το 2020 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 10,5-12%.

Αντίθετα, η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για ύφεση το 2020 στο επίπεδο του -8% (σταθερές τιμές) προϋποθέτει ότι μετά το 15,2% του δεύτερου τριμήνου, το τρίτο τρίμηνο θα πρέπει να είναι -10% και στο -6% το τέταρτο τρίμηνο.

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ –η 24η κατά σειρά– αποτυπώνει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές. Μετά από τη σταθερή, σε γενικές γραμμές, βελτίωση που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες έξι εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του ινστιτούτου, η οικονομική κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστράφηκε απότομα και σε βάθος. Είναι μάλλον αμφίβολο η ύφεση στην οποία ήδη έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία να είναι βραχύβια.

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 15/09/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here