Όλες οι εισηγμένες οφείλουν να ενημερώσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου για τις οικονομικές τους επιδόσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αύξησης επιτοκίων και πληθωρισμού.

Με επιστολή που έστειλε χθες η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, τονίζεται ότι οι εισηγμένες που δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα (προαιρετικά ανακοινώνουν οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης  και υποχρεωτικά οι τράπεζες μέχρι σήμερα) οφείλουν να το πράξουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

  • Οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάσουν στο κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι πωλήσεις τους και τη προκύπτει ως αποτέλεσμα στην προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδοφορία (EBITDA),  στα προ φόρων κέρδη και στα κέρδη στην τελική γραμμή καθαρά.
  • Ταυτόχρονα, οι εισηγμένες καλούνται να εξηγήσουν και τους λόγους που έχουν επηρεαστεί τα αποτελέσματά τους στο 9μηνο.

Οι εισηγμένες  οφείλουν να ενημερώσουν για την πορεία των οικονομικών μεγεθών τους στο 9μηνο και ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, απαντώντας μάλιστα στο ερώτημα για το αν και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί από την αύξηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους και βεβαίως την αύξηση που παρατηρείται στις τιμές των πρώτων υλών.

Αντίστοιχη ενημέρωση είχε ζητήσει τόσο πέρσι, όσο και το 2020 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέλει να καταστήσει περισσότερο διαφανή τα οικονομικά αποτελέσματα σε μία ευαίσθητη για τις αγορές οικονομική συγκυρία.

Δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ούτε για το πρώτο τρίμηνο, αλλά ούτε και για το τρίτο.

Υποχρεωτική παραμένει η ενημέρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών.

Επίσης, η ενημέρωση δεν συνιστά δημοσίευση ισολογισμών, αλλά εικόνα της στιγμής των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στο εξωτερικό συνηθίζεται οι εισηγμένες να ενημερώνουν για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών σε κάθε εταιρική περίοδο.

Ειδικά, στο 9μηνο που σχηματίζεται εικόνα όχι μόνο για το σύνολο της χρονιάς, αλλά και για το επόμενο έτος, έχοντας έτσι οι επενδυτές και ειδικά τα funds να χαράξουν την επενδυτική τους στρατηγική.

Η Επιτροπή ζητά από τις εισηγμένες εταιρίες να ενημερώσουν τους επενδυτές:

Α) για τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το γ΄ τρίμηνο καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής περιόδου.

Β) Για τις σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης.

Τέλος πρέπει να ενημερώσουν για κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του COVID-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, τις προοπτικές ή/και στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here